r.pr. Marcin Grzelecki

Of counsel, doradca podatkowy w Kancelarii SKP

m.grzelecki@skplaw.pl LinkedIn

Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając w szczególności w zakresie planowania transakcji pod kątem podatkowego zarządzania majątkiem i regulowania podatkowych aspektów sukcesji.

Wspiera klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz firmy rodzinne w procesach przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz planów sukcesji, także w oparciu o struktury zagraniczne. Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców, a także w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych.

Reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej czy sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa.

Prawnik od spraw trudnych i precedensowych. Zaufany doradca ludzi biznesu. Prywatnie zapalony triathlonista.

Doświadczenie

Doradzał podatkowo przy setkach przedsięwzięć biznesowych z różnych branż gospodarki, w tym przy złożonych i skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Brał aktywny udział w modelowaniu z perspektywy podatkowej kilkudziesięciu projektów produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych.

Reprezentował kilkudziesięciu klientów w precedensowych sporach z organami podatkowymi, wykazując sprzeczność polskich przepisów podatkowych z regulacjami wspólnotowymi i doprowadzając do zwrotu milionowych kwot bezpodstawnie pobranych podatków.

Od 2019 r. partner zarządzający w ALLIN TAX Spółka doradztwa podatkowego. Wcześniej przez 12 lat związany z kancelarią LSW, w której w latach 2012 – 2019 był partnerem zarządzającym praktyką doradztwa podatkowego.

Dzielenie się wiedzą

Autor licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej. Często występuje w roli prelegenta na  konferencjach, w szczególności tych organizowanych dla branży audiowizualnej, mediowej i kreatywnej. Posiada również doświadczenie i wiedzę w zakresie aspektów podatkowych komercjalizacji własności intelektualnej (w tym badań naukowych).

17 publikacji
Zobacz więcej
15 szkoleń
Zobacz więcej
1 publikacji
blogowych
Zobacz więcej

Edukacja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Podyplomowych Studiów Prawa i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/11
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin