Aleksandra Twaróg

Head of Marketing w Kancelarii SKP

22 230 2655 LinkedIn

Specjalizuje się w marketingu usług profesjonalnych, w szczególności branży prawniczej. W SKP zajmuje się kompleksową koordynacją działań marketingowych. Jest odpowiedzialna za opracowanie i realizację strategii działań promocyjnych na wszystkich etapach.

Prawdziwy człowiek renesansu i osoba, która o pracy firmy wie wszystko. Od lat pasjonuje się fotografią cyfrową i analogową. W wolnych chwilach ucieka na Mazury i kompletuje pieczątki w paszporcie.

Doświadczenie

Ścieżkę zawodową rozpoczęła w firmie prawniczej LSW, z którą była związana do 2021 r. Doświadczenia zdobywała też w agencji consultingowej, w której pracowała z licznymi firmami prawniczymi, zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi.

 

Od 2020 r. zaangażowana także w pracę dla Fundacji Women in Law, której celem jest kreowanie strategii różnorodności i zdobywanie nowych umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu przez kobiety w środowisku prawniczym, a tym samym – zmiana status quo w branży.

2 publikacji
blogowych
Zobacz więcej

Edukacja

Absolwentka studiów licencjackich z Finansów i rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestniczyła w wymianie międzynarodowej na uczelni Universidad Carlos III w Madrycie w ramach programu Erasmus. Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w wirtualnym środowisku na Akademii Leona Koźmińskiego

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin