adw. Konrad Wyszyński

Associate w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa filmowego, reklamy i mediów. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również problematyka ochrony dóbr osobistych.

Prawnik, który jest bardzo blisko świata kreatywnego i doskonale rozumie jego potrzeby. W wolnej chwili oddaje się fotografii analogowej i spędza czas w ciemni fotograficznej.

Doświadczenie

Na co dzień doradza w bieżącej działalności wiodącej agencji reklamowej oraz spółce produkcyjnej, realizującej międzynarodowe projekty audiowizualne, w tym dla globalnych platform streamingowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z branży kreatywnej, w tym muzycznej oraz twórców internetowych. Doradzał autorom w zawieraniu umów wydawniczych oraz prowadził stałą obsługę prawną dużej spółki wydawniczej. Wspiera praktykę IP/TMT w kompleksowej obsłudze prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, zaangażowany jest również w prowadzenie postępowań sądowych, w szczególności dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony dóbr osobistych. Do 2022 r. związany z kancelarią LSW.

 

Dzielenie się wiedzą

Jest współautorem publikacji naukowej pt. “Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego”, wydanej przez Wolters Kluwer.

1 publikacja
Zobacz więcej
1 szkolenie
Zobacz więcej

Edukacja

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów zaangażowany w zarządzanie pracami Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej „IP” UW. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin