Paweł Stanclik

Of counsel, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk i nadzorca sądowy w postępowaniach restrukturyzacyjny toczących się na terenie całego kraju

22 230 2655

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa spółek oraz w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Związany z branżą ochrony zdrowia oraz z branżą wydobywczą. Ze względu na zdobyte doświadczenie doradza wszechstronnie przedsiębiorcom w wielu istotnych aspektach ich funkcjonowania – począwszy od strukturyzowania przedsięwzięć biznesowych, przez etap ich rozwoju, skończywszy na efektywnym wyjściu z biznesu lub bezpiecznym zakończeniu działalności.

Prawnik z doświadczeniem zdobywanym zarówno po stronie kancelarii prawnej, jak i wewnętrznego działu prawnego podmiotu z sektora medycznego oraz NGO. Prywatnie pasjonat sportu, szczególnie sportów rakietowych i wodnych.

Doświadczenie

Doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zdobył w wiodących kancelariach prawnych. Uczestniczył tam w największych w Polsce projektach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno od strony organu, wierzyciela, jak i dłużnika/upadłego.

Ponadto doradzał podmiotom: świadczącym usługi medyczne (m.in. w zakresie restrukturyzacji), z branży ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju i z sektora związanego z wydobyciem zasobów naturalnych.

Zebrane doświadczenie wykorzystuje w doradztwie prawnym i biznesowym, w tym do pozyskiwania finansowania oraz wdrażania mechanizmów umożliwiających komercjalizację innowacyjnych rozwiązań.

Edukacja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse dla menadżerów) i aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prace dyplomowe poświęcił odpowiednio transgranicznej restrukturyzacji spółek oraz wycenie przedsiębiorstw w postępowaniach insolwencyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego zbywanego w przygotowanej likwidacji. Ukończył liczne kursy i szkolenia związane z metodyką pracy doradcy restrukturyzacyjnego.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin