adw. Piotr Nikołajuk

Partner w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Adwokat Piotr Nikołajuk specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej – w szczególności prawa autorskiego – oraz prawa mediów i reklamy.

Prawnik, który prywatnie przeznacza każdą wolną chwilę na eksperymenty kulinarne i uprawianie wielu aktywności sportowych, przekraczając kolejne granice w obu tych dziedzinach. 

Doświadczenie

Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów telewizyjnych i filmowych, agencji reklamowych i wydawnictw. Reprezentował osoby fizyczne i prawne w sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich.
 
W codziennej pracy współpracuje zarówno z producentami jak i twórcami, na wszystkich etapach tworzenia i eksploatacji produkcji dokumentalnych, seriali, audycji rozrywkowych, filmów i animacji. Wspiera ich w zakresie nabywania praw, licencjonowania oraz bieżącej obsługi i wyzwań jakie stawia przed nimi branża audiowizualna. Pracując jako entertaninment lawyer doradza klientom w zakresie copyright clearance, oceny ryzyk prawnych, negocjacji transgranicznych oraz wsparcia przy pozyskiwaniu finansowania projektów, stawiając na pierwszym miejscu powodzenie powierzonych spraw i interesy swoich klientów.
 
Od wielu lat oddany branży produkcji audiowizualnej, skupia się nie tylko na aspektach prawnych, lecz także praktycznych wyzwaniach organizacji produkcji.
 
Dotychczas stworzył lub negocjował wiele umów developmentowych, opcji, nabycia praw, licencji, formatowych oraz tworząc prawne ramy dla koprodukcji i serwisów krajowych i międzynarodowych, zarówno dla polskich jak i zagranicznych producentów.
 
Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z wiodącą kancelarią prawniczą w USA obsługującą firmy działające na rynku rozrywki i mediów cyfrowych. Uczestniczył w projektach dotyczących nabywania oryginalnych i istniejących treści – dla kanałów telewizyjnych oraz dostawców usług VOD.
 

Dzielenie się wiedzą

Piotr Nikołajuk od 2019 roku prowadzi wykłady i warsztaty z ramach projektu IP Student na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykłada także na wydarzeniach dla branży filmowej organizowane przez KIPA i w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

2 publikacje
Zobacz więcej
12 szkoleń
Zobacz więcej
6 publikacji
blogowych
Zobacz więcej

Edukacja

Piotr Nikołajuk jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin