Kolejne ważne zmiany dla Pracodawców od 18 listopada 2023 r.

13. 11. 2023

Ostatni czas obfituje w prawdziwą rewolucję w prawie pracy. Po przełomowych zmianach związanych z implementacją dyrektywy work-life balance, uregulowaniem badania trzeźwości, a także długo wyczekiwanym unormowaniem pracy zdalnej, przyszedł czas na kolejne nowości – tym razem w obszarze BHP. Już za kilka dni w życie wchodzi znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jakie obowiązki zostaną nałożone na pracodawców?
 
Po wielu latach luki w prawie i niekiedy samodzielnej praktyce pracodawców dotyczącej dofinansowywania zakupu nie tylko okularów korekcyjnych, ale i szkieł kontaktowych, uregulowano tę kwestię we wspomnianym rozporządzeniu. Tym samym, od 18 listopada br. osoby zatrudnione na umowie o pracę, spędzające przed komputerem stacjonarnym, laptopem czy tabletem co najmniej 4 godziny dziennie i posiadające zaświadczenie od lekarza wskazujące na potrzebę stosowania okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu soczewek. W tym celu, poza dostarczeniem samego zaświadczenia od lekarza, należy również dostarczyć fakturę za zakup oraz – w zależności od praktyki danego zakładu pracy – wniosek o zwrot kosztów. Kwota zwrotu nie jest określona przepisami i zależy wyłącznie od regulaminu obowiązującego u danego Pracodawcy. Zwykle firmy decydują się na częściową refundację, której górny limit wynosi od 150 do 400 złotych. Nie ma jednak przeszkód, aby Pracodawca zwrócił 100 % kosztu zakupu szkieł kontaktowych. Również cykliczność tego świadczenia jest uznaniowa i zależy od przyjętej polityki pracodawcy.
 
Warto jednak wspomnieć, że refundacja zakupu przez pracownika szkieł kontaktowych była już wcześniej akceptowana przez urzędy skarbowe z uwagi na art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. To właśnie ten akt przyznawał pracownikowi prawo (pod pewnymi warunkami) do otrzymania dofinansowania do okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, odpowiednich do rodzaju pracy.
 
Od 18 listopada 2023 r. przedsiębiorcy będą mieli z kolei pół roku na dostosowanie stanowiska pracy do znowelizowanych minimalnych wymagań BHP oraz ergonomii określonych we wspomnianym rozporządzeniu. Pracownicy, którzy korzystają z laptopów a nie komputerów stacjonarnych, zyskają prawo doposażenia stanowiska pracy w dodatkowy monitor ekranowy. W przypadku pracy na laptopie przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko każdego pracownika powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Pracodawca ma zatem prawo samodzielnie zdecydować, czy doposaży stanowisko w dodatkowy monitor, czy ograniczy się wyłącznie do podstawki. Co ważne, możliwość uzyskania dodatkowego monitora została także przewidziana dla pracowników zdalnych korzystających z laptopów.
 
O tym, co jeszcze ulegnie zmianie w najbliższych miesiącach w obszarze prawa pracy, będziemy informować w kolejnych alertach.
 
Autorka: Joanna Groth – senior associate w Kancelarii SKP.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin