r.pr. Joanna Groth-Miszewska

Partner w Kancelarii SKP, praktyka life science, prawo korporacyjne/M&A i prawo pracy

22 230 2655 LinkedIn

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu life sciences, ze szczególnym uwzględnieniem prawa farmaceutycznego w biznesie, a także w zagadnieniach prawa spółek, w tym dotyczących transakcji fuzji i przejęć, oraz indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pracowała dla klientów z sektorów TSL, branży aptecznej i IT w zakresie aspektów prawnych szeroko pojętej działalności biznesowej.

Prawniczka z wieloletnim i unikalnym doświadczeniem wewnętrznego prawnika, zdobywanym w działach prawnych dużych organizacji. Wyróżnia ją doskonałe zrozumienie potrzeb biznesowych oraz efektywna i skuteczna komunikacja z klientem.

Interesuje się współczesną literaturą brytyjską, a po godzinach chętnie oddaje się twórczemu pisaniu. Uwielbia sport, w szczególności bieganie i jazdę konną

Doświadczenie

Przez wiele lat pracowała jako in-house lawyer w największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalu kontenerowym, a następnie w korporacji o zasięgu ogólnoświatowym, należącej do dziesięciu największych na świecie firm informatycznych. Przed dołączeniem do SKP związana z ogólnopolską siecią aptek.
 
Odpowiadała za wdrożenie regulacji wewnątrzzakładowych, w tym regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS i procedur z zakresu prawa pracy, m.in. dotyczących organizacji pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, whistleblowing oraz dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę. Wspierała procesy zwolnień indywidualnych i grupowych. Brała także czynny udział w negocjacjach układu zbiorowego pracy i uczestniczyła w wielu rozmowach ze związkami zawodowymi. Reprezentowała pracodawców w sporach pracowniczych na etapie sądowym, a także przed Państwową Inspekcją Pracy.

 

Świadczy wsparcie prawne w obszarze produkcji, dystrybucji i reklamy oraz marketingu produktów leczniczych, suplementów i kosmetyków. Doradza w zakresie funkcjonowania aptek oraz prowadzenia i rozwoju sieci franczyzowej (w tym doradztwo w obszarze M&A i prawa konkurencji). Doradzała oraz reprezentowała spółkę przed organami administracji publicznej (WIF/GIF oraz PPIS/GIS).
 
Tworzyła i wdrażała dokumenty korporacyjne, w tym umowy oraz statuty spółek oraz regulaminy i uchwały organów spółek, a także kodeksy etyki, kodeksy dobrych praktyk oraz szereg polityk (w tym przeciwdziałania korupcji). Organizowała i przeprowadzała walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarządów. Doradzała także w kwestiach związanych z wprowadzaniem systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej, zawieraniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji i innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry managerskiej.

 

Dzielenie się wiedzą

Przeprowadziła szereg szkoleń skierowanych do pracowników działów spółek oraz członków zarządu z zakresu odpowiedzialności karnej, skarbowej oraz dyscyplinarnej z kompleksowym ujęciem roli managerów każdego stopnia w prawie pracy.
 
Angażuje się w działalność pro bono, ze szczególnym naciskiem na edukację prawniczą i obywatelską skierowaną do dzieci oraz młodzieży szkolnej. Pełni także funkcję kuratora procesowego małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw seksualnych.

15 publikacji
Zobacz więcej
8 szkoleń
Zobacz więcej

Edukacja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz School of Law University of Sheffield (Wielka Brytania). Posiada dyplom studiów podyplomowych Prawo farmaceutyczne w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin