SME Fund, czyli dotacje na ochronę własności intelektualnej.

23. 01. 2023

Ochrona własności intelektualnej to temat niezwykle bliski naszej specjalizacji, dlatego doskonale rozumiemy jaką wartość stanowi dla przedsiębiorców. Często know-how decyduje o przewadze konkurencyjnej, w związku z czym warto w odpowiedni sposób zadbać o jego ochronę.
 
Po raz kolejny został uruchomiony fundusz dla MŚP, który oferuje granty na finansowanie kosztów ochrony własności intelektualnej. Program SME Fund będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę w państwach członkowskich UE. Mogą one liczyć na dofinansowanie o łącznej wysokości do 2250 euro, w tym:
 
• 1500 euro na znaki towarowe i wzory przemysłowe (75% zwrotu opłat za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego na terenie Polski i krajów UE lub 50% w krajach poza UE);
• do 750 euro za zgłoszenia wynalazków (50% zwrotu opłat za zgłoszenie wynalazku na terenie UE).
 
Aby wziąć udział w programie, wystarczy złożyć wniosek w formie elektronicznej przez internetową stronę Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Może go złożyć nie tylko właściciel, ale też upoważniony pracownik czy pełnomocnik (w tym rzecznicy patentowi). Program charakteryzuje się niezwykle prostą procedurą zgłoszeniową, a wśród niezbędnych dokumentów znajduje się m.in. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
 
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Beneficjenci będą mieli cztery miesiące (z możliwością wystąpienia o przedłużenie terminu o dodatkowe dwa miesiące) na złożenie wniosku o częściowy zwrot kosztów. Warto przy tym zauważyć, że nie ma możliwości otrzymania zwrotu kosztów za już zarejestrowaną własność intelektualną, w związku z czym należy zaczekać z dokonaniem rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub patentu, do czasu otrzymania dotacji.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin