adw. Maciej Ślusarek

Partner zarządzający w kancelarii SKP, współkierujący praktyką IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Szkolenia

 1. „Prawo w branży filmowej” wykład w ramach studiów podyplomowych „Prawo własności intelektualnej”, organizator: Akademia Leona Koźmińskiego, 21.04.2024.
 2. „Nowa odsłona arbitrażu. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan dla sektora kreatywnego i kultury” prelekcja podczas KIPA Summit 2023, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), 08.12.2023.
 3. „Czy w dobie AI konieczna jest zmiana prawa autorskiego?” panel podczas V Konferencji: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania, organizator: beckakademia, 08.11.2023.
 4. „Wyzwania prawne PRowca – zgodna z prawem i efektywna aktywność w Internecie” w ramach 19. Kongresu Public Relations i Komunikacji (wspólnie z Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak), organizator: Puls Biznesu – konferencje, 24.10.2023.
 5. „Czy AI zastąpi branżę kreatywną? AI - sprawne narzędzie czy poważne ryzyko w działalności marketingowej?” panel dyskusyjny w ramach konferencji „AI – prawne aspekty wykorzystania w biznesie”, organizator: Puls Biznesu – konferencje, 12.10.2023.
 6. „Jak zreformować media publiczne?” panel dyskusyjny w ramach Igrzysk Wolności, organizator: Fundacja Liberté!, 16.09.2023
 7. „Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan dla sektora kreatywnego i kultury: nowe spojrzenie na arbitraż”, panel dyskusyjny w trakcie KIPA DAY w ramach 48. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego, 11.10.2023.
 8. „Prawo w służbie public relations" w ramach konferencji "Prawo dla PR-owców" (wspólnie z Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak), organizator: Puls Biznesu - konferencje, 04.07.2023.
 9. "Umowy dotyczące praw własności intelektualnej w praktyce przedsiębiorstw" w ramach warsztatów "Prawo własności intelektualnej – nowości legislacyjne i praktyczne rozwiązania", organizator: MMC Polska, 09.09.2022.
 10. "Czy prawo może być narzędziem skutecznego PR?" panel dyskusyjny w ramach konferencji "Prawo w rękach PR-owca", organizator: Puls Biznesu - konferencje, 06.07.2022
 11. "Prawo w służbie PR" w ramach konferencji "Prawo w rękach PR-owca", organizator: Puls Biznesu - konferencje, 06.07.2022.
 12. „Prawo w służbie dziennikarza i Pr-owca” – 12 kwietnia 2022; konferencja „Media Relations”, Puls Biznesu - konferencje
 13. „Od powieści do adaptacji filmowej” – 21 marca 2022; warsztaty w ramach XII edycji IP Student organizowane przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 14. „Wiedza o zawodzie”, prelegent: Maciej Ślusarek, organizator: ASP (12 i 19 stycznia 2022)
 15. „Prawo w rękach PR-owca” – 17 Kongres Public Relations i Komunikacji: Puls Biznesu-Konferencje: 13.10.2021
 16. „Prawo autorskie – kontrakty, prawa producenckie, budowa wizerunku, ochrona własności intelektualnej w twórczości muzycznej” – zajęcia indywidualne – Fundacja Fabryki Norblina: 15.07.2021
 17. „Prawo autorskie – kontrakty, prawa producenckie, budowa wizerunku, ochrona własności intelektualnej w twórczości muzycznej” – Fundacja Fabryki Norblina: 28.06.2021
 18. „Prawo autorskie” – szkolenie w programie Music Masterclass – marzec 2021
 19. „Prawo autorskie w gaming marketingu” – organizator: Gameset oraz SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej; 3.12.2020
 20. „Wystąpienia przed sądem, prezentacja własnej pracy, zajmowanie stanowiska w dyskusji” – cykl Akademii Wymowy Sądowej, organizowany przez ELSA Wrocław; 30.11.2020
 21. „Delikty internetowe – dochodzenie roszczeń w postępowaniach cywilnych”.; 26.10.2020, konferencja: „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”
 22. „Działania, jakie mogą podejmować przedsiębiorcy” – 29 marca 2020; Poranna kawa z TUgether
 23. „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa – Przebrała się m!arka” – 29-30 czerwca 2020, konferencja online Urzędu Patentowego RP, udział w panelu dyskusyjnym: „Prawne aspekty ochrony branży kreatywnej”
 24. „Koronawirus, a relacje umowne. Rynek producentów filmowych i telewizyjnych” – 13 marca 2020, wspólnie z Kipa, Webinarium
 25. „Ochrony wizerunku w cyfrowych czasach” – 13 I 14 grudnia 2019; III Kongres Praw Obywatelskich
 26. „Kij czy marchewka? Debata o współpracy z mediami” – 10 grudnia 2019; Kongres Komunikacji Kryzysowej
 27. „Prawo autoskie” – 4 grudnia 2019; wykład dla studentów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie
 28. „Zmiany w KPC dla prawników procesowych” – 24 października 2019: Wspólnie z adw. Katarzyną Lejman oraz adw. Marcinem Melzackim: Kancelaria LSW
 29. „Mowa nienawiści na stadionach” – 16 października 2019; Maciej Ślusarek gościem Piotra Kraśko, w programie Fakty o świecie w TVN 24 BiS
 30. „Szklany sufit, czy labirynty w branży prawniczej” – 15 października 2019: Fundacja Women in Law
 31. „Prawo własności intelektualnej w erze NewTech” – 30 września 2019; V Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich
 32. „Igrzyska Wolności 2019” – udział w panelu dyskusyjnym” Granice wolności słowa w XXI wieku” – 14 września 2019
 33. „Na czym polega i jak wygląda praca prawników w dużej firmie” – 14 lutego 2019; Tydzień konstytucyjny
 34. „IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej” – 8 listopada 2018: Wspólnie z mec. Maciejem Kubiakiem, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
 35. „Reklama i pozycjonowanie stron www” – udział w charakterze prelegenta w szkoleniu zawodowym pt. „Konkurencja na rynku usług prawnych – co adwokat może w internecie?”, organizowanym przez Komisję Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie przy współpracy z Sekcją Prawa Mediów i Reklamy przy ORA (15 czerwca 2016)
 36. „Główne założenia prawa autorskiego – dwa spojrzenia: producenta i twórcy w biznesie kreatywnym” – wykład w ramach festiwalu See&Say dla początkujących twórców kreatywnych (22 stycznia 2016)
 37. „Utwór audiowizualny – prawne aspekty w produkcji filmowej” udział w charakterze Prelegenta w Akademii Leona Koźmińskiego dla studentów studiów podyplomowych prawa mediów i własności intelektualnej (19 grudnia 2015)
 38. „Jak reagować w sytuacji kryzysu medialnego”, organizator: Puls Biznesu (16 grudnia 2015)
 39. Forum 2013 (Warszawa 24 stycznia 2013)
 40. Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa 9 stycznia 2013)
 41. „Konflikt między producentem a współtwórcami”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa 11 grudnia 2012)
 42. „Underlying rights – prace literackie jako podstawa dzieła audiowizualnego”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa 21 lutego 2012)
 43. „Adwokat w Mediach”, organizator: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (Warszawa 20 grudnia 2011)
 44. „Jak zagwarantować „legalność”, treści w Internecie, a jednocześnie zachować wolność słowa?, w ramach Konferencji „Internet na rozdrożu””, organizator: Fundacji Panoptykon oraz Internet Society Poland (Warszawa 20 września 2011)
 45. „Partyzanci, wirusy, podszepty... czyli prawo wobec nowych form marketingu”, w ramach Kongresu Dyrektorów Marketingu, wykład wspólnie z Mileną Bogdanowicz, organizator: Mediarun sp. z o.o. (Sopot 31 maja 2011)
 46. „Tajniki umów z twórcami scenariusza w ramach developmentu”, Koprodukcja – pakiet umów w ramach szkolenia pt. „Development filmowy – wybrane zagadnienia”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Media Desk Polska (Warszawa 20 maja 2011)
 47. „Rola ochrony IP w przedsiębiorstwie”, organizator: Gdańska Rada Biznesu (Gdańsk 11 lutego 2011)
 48. „Wolność słowa” – wykład w ramach konferencji „Deficyt polskiego standardu praw człowieka”, organizator: Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 29 czerwca 2010)
 49. „Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej”, warsztaty studentami prawa UJ w Krakowie, organizator: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ i Instytut Własności Intelektualnej UJ (Kraków 26 maja 2010)
 50. „Forum Corporate Legal Counsel 2010”, dyskusja panelowa pt. Ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorcy za nieuczciwe praktyki i nieuczciwą konkurencję – czy coś zmienią pozwy zbiorowe. Organizator: Rzeczpospolita i Blue Business (Warszawa 11-12 maja 2010)
 51. „O sprawowaniu władzy przez obywateli – uwagi na temat demokracji bezpośredniej w Polsce i postulaty zmian”, wykład wspólnie z Mileną Bogdanowicz w ramach Kongresu Praw Obywatelskich, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa 26 marca 2010)
 52. „Format telewizyjny”, wykład wspólnie z Krzysztofem Czyżewskim w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych , LSW (Warszawa 26 marca 2010)
 53. „Zasady nabywania praw do dzieł i ich elementów”, wykład wspólnie z Natalią Bartsch w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, LSW (Warszawa 25 marca 2010)
 54. „Prawo prasowe w służbie public relations”, szkolenie w ramach Uniwersytetu Reklamy, organizator Stowarzyszenie Agencji Reklamowych (Warszawa 22 stycznia 2009)
 55. „Naruszenie prywatności przez media na tle wybranego orzecznictwa sądów polskich”, w ramach konferencji „Standardy Współczesnych Mediów”, organizatorzy: Inicjatywa „Media Standard”, IP Forum, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej (Warszawa 15-16 stycznia 2009)
 56. „Jakie instytucje nadzorują nasze reklamy?, szkolenie w ramach Uniwersytetu Reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, (Warszawa 27 listopada 2008)
 57. „Pomysł i inspiracja w reklamie - w jakim stopniu można korzystać z cudzej twórczości przy tworzeniu własnych projektów?, w ramach warsztatów „Jak chronić prawo autorskie w prasie, wydawnictwach i w reklamie?”, organizator: MM Conferences S.A. (Warszawa 8 października 2008)
 58. „Zmiany w zasadach reklamowania wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Praktyczne uwagi dla uczestników rynku reklamy”, w ramach szkolenia z zakresu prawa reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa 12 maja 2008)
 59. Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych (Warszawa 7 kwietnia 2008)
 60. „Etyka zawodów prawniczych”, wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej (Warszawa 1 kwietnia 2008)
 61. Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych (Warszawa, 31 marca 2008)
 62. „Jak chronić działalność reklamową przedsiębiorców w Polsce”, szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR dla Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (Warszawa 25 stycznia 2007)
 63. „Sposoby postępowania w przypadku naruszenia przez reklamę prawa. Uwagi praktyczne”, w ramach szkolenia z zakresu prawa reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 12 grudnia 2006)
 64. „Czy prawo chroni czy ogranicza dziennikarza – tajemnica dziennikarska i prawo do prywatności”, udział w panelach dyskusyjnych jako ekspert w ramach Międzynarodowej Konferencji prawa własności intelektualnej „Postęp czy dostęp? Dokąd zmierza prawo własności intelektualnej" (Kraków, 18-20 maja 2006)
 65. „Ochrona pomysłów i tajemnica przedsiębiorstwa”, w ramach szkolenia z zakresu reklamy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 12 kwietnia 2006)
 66. „Problematyka prawnej ochrony koncepcji”, w ramach Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie?” (Kraków, 20-21 kwietnia 2005)
 67. „Reklama niedozwolona”, w ramach szkolenia z zakresu reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 14 lutego 2006)
 68. „Prawo własności przemysłowej. Dlaczego warto się tym zainteresować?", w ramach seminarium BCC (Katowice, 11 lutego 2005)

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin