adw. Maciej Kubiak

Partner zarządzający w kancelarii SKP, współkierujący praktyką IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Szkolenia

 1. „Finansowanie produkcji filmowej” (wspólnie z Piotrem Nikołajukiem), organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), 19.03.2024
 2. „Jak Omnibus wpłynął na działalność influencerów?” panel w ramach szkolenia „Dyrektywa Omnibus - rok doświadczeń nie tylko z cenami promocyjnymi”, organizator: beckakademia, 06.02.2024.
 3. „Umowy koprodukcyjne w branży audiowizualnej” (wspólnie z Ewą Karwowską) w ramach programu SPRAWNA PRODUKCJA, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), 18.01.2024.
 4. "Spory w branży IT – jak ich unikać, a gdy to nie możliwe, jak się do nich przygotować i jak je prowadzić" panel w ramach konferencji "Umowy w IT - aspekty prawne i praktyczne", organizator: Puls Biznesu - konferencje, 13.12.2023.
 5. "Korzystanie z narzędzi AI w biznesie – wyzwania prawne i zarządzanie ryzykiem" panel podczas konferencji „Systemy ERP - maksymalna efektywność zasobów przedsiębiorstwa”, organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu (PIRB), 06.12.2023.
 6. „Data is a Queen - stronniczość sztucznej inteligencji (AI Bias) oraz jej halucynacje jako wyzwania dla biznesu i społeczeństw”, w ramach XVII Kongresu Business Intelligence - BI w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, organizator: Puls Biznesu – konferencje, 28.11.2023.
 7. „Clearowanie praw w produkcji serialu i filmu fabularnego – fakty, mity i dobre praktyki” w ramach programu SPRAWNA PRODUKCJA 2023, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), 23.11.2023.
 8. „Influencer marketing i narzędzia AI – jak chronić markę i firmę przed zagrożeniami” panel podczas konferencji CMO MARKETING EXECUTIVE SUMMIT 2023, 16.11.2023.
 9. „Cyfrowa rozrywka” panel podczas V Konferencji: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania, organizator: beckakademia, 08.11.2023.
 10. „Ulgi podatkowe i mecenat kultury” panel dyskusyjny podczas Forum Kreatywności, organizator: Stowarzyszenie Kreatywna Polska, 24.10.2023.
 11. „Umowa z podmiotem zamawiającym seriale” w ramach kursu „Let's be series. Akcelerator produkcji serialowej” (wspólnie z Ewą Karwowską), organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), 13.10.2023.
 12. „Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji marketingowej (AI, chat boty, generatywna sztuczna inteligencja)”, w ramach konferencji „AI -prawne aspekty wykorzystania w biznesie”, organizator: Puls Biznesu – konferencje, 12.10.2023.
 13. „Czy AI zastąpi branżę kreatywną? AI - sprawne narzędzie czy poważne ryzyko w działalności marketingowej?” panel dyskusyjny w ramach konferencji „AI – prawne aspekty wykorzystania w biznesie”, organizator: Puls Biznesu – konferencje, 12.10.2023.
 14. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym – wyzwania, ryzyka prawne i recepty dla branży kreatywnej” w ramach 39. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego (wspólnie z Piotrem Nikołajukiem), 06.10.2023.
 15. „Zmiany w prawie nowych technologii w zakresie istotnym dla komunikacji” w ramach konferencji „Prawo dla PR-owców” (wspólnie z Maciejem Dudkiem), organizator: Puls Biznesu – konferencje, 04.07.2023.
 16. „Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji marketingowej” w ramach konferencji „Prawo dla PR-owców”, organizator: Puls Biznesu – konferencje, 04.07.2023.
 17. „Zarządzanie ryzykiem prawnym w produkcjach audiowizualnych” w ramach webinaru zrealizowanego we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), 13.06.2023.
 18. „Umowy cywilno-prawne. Jak nie dać się zaskoczyć?” (wspólnie z Pawłem Myrdą) w ramach webinaru zrealizowanego we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), 29.05.2023.
 19. „Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości: e-sądy, e-arbitraż, nowe technologie w rozstrzyganiu sporów” w ramach studiów podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”, organizator: Uniwersytet SWPS, 13.05.2023.
 20. „Prawne aspekty dotyczące nowych technologii” w ramach Festiwalu IP (wspólnie z Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak), organizator: Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, 22.04.2023.
 21. „Zwalczanie naruszeń prawa autorskiego”, wykład dla szkoły IP Centrum, organizator: Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, 19.11.2022.
 22. „Prawo reklamy”, wykład dla szkoły IP Centrum, organizator: Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, 19.11.2022.
 23. "Zmiany na rynku mediów w 2023 r.” w ramach IV Konferencji: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania, organizator: Wydawnictwo C.H. Beck, 08.11.2022.
 24. "Umowy opcji w przemyśle filmowym oraz nabywanie praw do ekranizacji - wyzwania praktyczne w świetle planów nowelizacji prawa autorskiego", 20 października 2022; 38. Warszawski Festiwal Filmowy (wspólnie z Piotrem Nikołajukiem)
 25. "NFT- czym jest i czym nie jest oraz czym może być w Metawersum - zagadnienia prawne" w ramach konferencji "Metawersum i prawo - nowe wyzwania prawne", organizator: Wydawnictwo C.H. Beck, 05.11.2022.
 26. "Sztuczna Inteligencja (AI) w przemyśle 4.0 –wyzwania prawne" w ramach konferencji "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania", organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu, 15.09.2022.
 27. "Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – kiedy i po co warto o niej pomyśleć?" w ramach warsztatów "Prawo własności intelektualnej – nowości legislacyjne i praktyczne rozwiązania", organizator: MMC Polska, 07.09.2022.
 28. "Odbicie marki w cyfrowym lustrze" w ramach konferencji "Prawo w rękach PR-owca", organizator: Puls Biznesu - konferencje, 06.07.2022.
 29. "Komunikacja zgodna z prawem" w ramach konferencji "Prawo w rękach PR-owca", organizator: Puls Biznesu - konferencje, 06.07.2022.
 30. "Wdrażanie automatyki i robotyki w przedsiębiorstwie - wyzwania prawne" - Maciej Kubiak; organizator; Polski Instytut Rozwoju Biznasu - 20.05.2021.
 31. "Rejestracja umów zlecenie / umów o dzieło w 2021" - prelegenci: Anna Stykowska-Sikorska, Maciej Kubiak i Michał Krysik, organizator: KIPA Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych - 28.01.2021.
 32. "Umowy o dzieło i 50% kosztów uzyskania przychodu w branży marketingowej" - prelegenci: Anna Stykowska-Sikora, Maciej Kubiak i Michał Krysik, organizator: SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej - 12.01.2021.
 33. "Opodatkowanie zachęt oraz zmiany podatkowe, które czekają nas w 2021" - Maciej Kubiak, Michał Krysik i Marcin Grzelecki, podczas KIPA Summit - 09.12.2020.
 34. "Obowiązki rejestracyjne dotyczące umów o dzieło w branży audiowizualnej" - Maciej Kubiak, podczas KIPA Summit - 09.12.2020.
 35. „Nadzieje, ryzyka i wyzwania dla ochrony praw człowieka wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji”-25 listopada 2020: 9 edycja "ELSA DAY – Sztuczna inteligencja a prawa człowieka".
 36. „VAT, podatek u źródła i inne podatki związane z koprodukcją / serwisem z UE oraz USA?” - 16 listopada 2020; warsztaty KIPA Film Finance Lab; wspólnie z Marcinem Grzeleckim i Michałem Krysikiem.
 37. "Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa – obszary ryzyk i sposoby ich mitygowania"- 30 października 2020; „Jak podnieść bezpieczeństwo w sieciach firmowych?" - webinarium Polski Instytut Rozwoju Biznesu.
 38. „Nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 2020/21”.; 26 października 2020; konferencja: „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”.
 39. "Adaptacje literackie oraz biografie w kinie. Rola i dobre praktyki dotyczące umów opcji podczas developmentu." - 15 października 2020; 10. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego - Warsaw Next 2020.
 40. "Wdrażanie automatyki i robotyki w przedsiębiorstwie – wyzwania prawne" - 28 Września, Konferencja - „Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania”, organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. - http://pirbinstytut.pl/index.php/przemysl-4-0-online
 41. „Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym”, MMC Polska, 16 czerwca 2020 rok. Panel:„Umowy licencyjne w obrocie transgranicznym” - https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/licencjonowanie-oraz-prawo-autorskie-w-obszarze-it-i-srodowisku-cyfrowym
 42. „Odpowiedzialność za efekty działania sztucznej inteligencji w przemyśle 4.0” - 4 marca 2020r. Konferencja - Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania.
 43. "Rynek amerykański – specyfika, trendy, możliwości współpracy – anons raport" - 22 listopada 2019: wspólnie z Piotrem Nikołajukiem: dwudniowe szkolenie w ramach cyklu KIPA Sprawna Produkcja
 44. "Dewelopment w procesie produkcji filmu" - 29 października 2019 : Szkoła Wajdy
 45. "Kwestie prawne relacji między producentem a agentem sprzedaży" - 17 października 2019: wspólnie z Piotrem Nikołajukiem: Kinoteka
 46. "Podatki w produkcji filmowej": 4 października 2019: współnie z Marcinem Grzeleckim: w ramach programu Akcelerator, pod patronatem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
 47. "Podatek VAT w produkcji audiowizualnej. Podatek u źródła (WHT). Aktualne problemy i zmiany w podatkach": 23 września 2019: z Michałem Krysikiem : wspólnie z KIPA w kancelarii LSW
 48. Sympozjum naukowe Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej - "Granica między wolnością słowa i wolnością twórczości artystycznej a prawem do wizerunku osób publicznych powszechnie znanych", panel pt: - Siła wizerunku, czyli strategia ochrony osób powszechnie znanych: 31.05.2019.
 49. "Zachęty finansowe dla branży filmowej"- 26 marca 2019 : z Piotrem Nikołajukiem i Marcinek Grzeleckim : wspólnie z KIPA w kancelarii LSW
 50. "Internet rzeczy oraz wdrażanie nowych technologii: 27 lutego 2019
 51. "Prawo własności intelektualnej w branży filmowej i rozrywkowej"- 08 listopada 2018 : wspólnie z Mec. Maciejem Ślusarkiem, IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej
 52. "Prawne relacje między producentem a agentem sprzedaży" - 20 października 2018 : Kinoteka
 53. "Korzystanie z twórczości osób trzecich w produkcji filmowej" - 18 października 2018 : Kinoteka
 54. "Umowy cywilnoprawne w branży audiowizualnej" - 10 października 2018 : wspólnie z KIPA w kancelarii LSW
 55. "Prawne aspekty dystrybucji i promocji filmów w perspektywie polskiej i międzynarodowej" - 30 września 2018 : Łódź Film School (PWSFTviT)
 56. "Dystrybucja i promocja polskich filmów za granicą" - 20 września 2018 : Teatr Muzyczny Gdynia : wspólnie z Fundacja Legalna Kultura, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Stowarzyszenie Kreatywna Polska
 57. Audiowizualnych oraz Stowarzyszenie Kreatywna Polska "PIXEL CONNECT 2018- szkolimy dyrektorów szkół i twórców gier wideo" - 07 czerwiec 2018 : Pixel Connect 2018
 58. "Warsztaty "Włączanie twórczości osób trzecich do filmów" - 06 czerwca 2018 : wspólnie z KIPA
 59. "Szkolenie z RODO dla LSW" - 18 maj 2018 : wspólnie z Maciejem Dudkiem, kancelaria LSW
 60. "Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO" - 26-27 kwietnia 2018 : Russell Bedford Akademia
 61. "Jak konkurencyjne rozporządzenie e-Privacy wpłynie na konkurencyjność w branży marketingowej" - 12 kwietnia 2018 : II Konferencja RODO w marketingu
 62. "LSW o kontrolach ZUSU podczas śniadania biznesowego dla SARU" - 05 kwietnia 2018 : Szkolenie dla Sar w kancelarii LSW, wspólnie z Anną Stykowską- Sikorą i Marcinem Grzeleckim
 63. "RODO w kontekście e-privacy i cyberbezpieczeństwa firm w Internecie" - 15 marca 2018 : Economic Security Forum
 64. "RODO w praktyce, jak skutecznie sprostać wymaganiom nowego rozporządzenia" - 12 luty 2018 - wspólnie z Joanna Kieszek i Maciejem Dudkiem : Partner Microsoft, LSW, HURO
 65. Szkolenie „RODO w branży reklamowej” - 13 grudnia 2017 - organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 66. „Case study z prawa filmowego inspirowane projektem Loving Vincent ” Wykład dla studentów UW koła IP – 5 grudnia 2017 - organizator: LSW
 67. „RODO – nowe wyzwania dla HR” Online HR maraton - 24 listopada 2017- organizator: Talent Bridge
 68. "Sprzedaż przez call center" Konferencja RODO w marketingu - Promocja i sprzedaż po wdrożeniu RODO i zmianach E-Privacy - 23 listopada 2017 - organizator: Forum Media Polska
 69. „Jak chronić niematerialny majątek firmy - pomysły, projekty, patenty?” 26 października 2017 szkolenie w ramach Akademii Lewiatan
 70. "Kwestie prawne relacji między producentem a agentem sprzedaży " 20 października2017 organizator: Warszawski Festiwal Filmowy
 71. „Development w produkcji filmowej – wybrane problemy” – 4 października 2017 – organizator: Międzynarodowe Forum Koprodukcyjne Regiofund
 72. Debata "Pozyskiwanie finansowania filmowego" - 21 września 2017 - organizowana przez LSW podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 73. „Włączanie twórczości osób trzecich do filmów. Wykorzystanie dóbr osobistych w filmach” – 6 czerwca 2017 – szkolenie KIPA
 74. „Prawo filmowe – poemat dygresyjny dla studentów WPiA UW by LSW” 9 maja 2017 warsztaty prawa filmowego dla WPiA UW
 75. Prawne aspekty PR-u. Co wolno prasie, a czego nie? 27 kwietnia 2017 szkolenie w ramach Akademii Lewiatan
 76. Czy gmina ma narzędzia prawne by chronić swój wizerunek? – 9 marca 2017 Dziennik Gazeta Prawna
 77. Podatkowe i prawne aspekty w koprodukcji międzynarodowej - 25 listopada 2016 roku – szkolenie KIPA
 78. Dystrybucja międzynarodowa filmów - 26 października 2016 – szkolenie KIPA
 79. “The future of innovation - intellectual property, business, science and technology” – wystąpienie w ramach The World Communication Forum WCF Davos 2016- 10 października 2016
 80. „Prawo reklamy" w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (6 lutego 2016)
 81. „Media społecznościowe w służbie biznesu", organizator: Puls Biznesu (16 grudnia 2015) Kubiak
 82. „Znaki 3 D – Przestrzenne znaki towarowe – dokąd zmierza ochrona TM”, organizator Grupa Allegro sp. z o.o.(2 października 2015)
 83. „Filmowe umowy inwestycyjne”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Mec. Maciej Kubiak (29 września 2015)
 84. „Transfer technologii i zarządzanie innowacjami" w ramach Gali Mazowieckiego Klastra BIO-TECH-MED (Warszawa, 24 września 2015)
 85. „Włączanie twórczości osób trzecich do filmów fabularnych i dokumentalnych. Wykorzystanie dóbr osobistych w filmach", organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 16 czerwca 2015)
 86. „Quo vadis copyright? Prawo autorskie a wolność słowa – m.in. na przykładzie parodii i orzeczenia TS UE w sprawie Suske en Wiske (C-201/13)” w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Warszawa, 12 czerwca 2015)
 87. „Korzystanie z cudzych dóbr intelektualnych w reklamie i marketingu” udział w charakterze Prelegenta w wydarzeniu pt. „Ochrona własności intelektualnej – zawieranie umów w reklamie i marketingu”, organizator: MM Conferences S.A. (Warszawa, 11 lutego 2015)
 88. „Zasady i źródła praw ochrony własności intelektualnej" udział w charakterze Prelegenta w wydarzeniu pt. „Ochrona własności intelektualnej – zawieranie umów w reklamie i marketingu”, organizator: MM Conferences S.A. (Warszawa, 11 lutego 2015)
 89. „Prawo reklamy”, w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Warszawa, 24 stycznia 2015)
 90. „Obowiązujące ramy prawne w zakresie przygotowania akcji promocyjnych: loterii, konkursów i programów lojalnościowych” udział w charakterze Prelegenta w wydarzeniu pt. "Prawne i praktyczne aspekty organizacji akcji promocyjnych - analiza możliwych szans i zagrożeń - 2 edycja” (Warszawa, 16 czerwca 2014)
 91. „Promocja Filmu oraz Recoupment filmowy – CASE STUDY”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 13 maja 2014)
 92. „Vat i inne podatki w produkcji audiowizualnej. Czyli co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać?”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Serock, 14-15 lutego 2014)
 93. „Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty prawne wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w biznesie." organizator: EOIF GigaCon - Elektroniczny Obieg informacji w Firmie (Warszawa, 24-25 lipca 2013)
 94. „Dystrybucja i eksploatacja filmów”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 3 grudnia 2013)
 95. „Produkcja telewizyjna i formaty telewizyjne”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 18 czerwca 2013)
 96. „Prawne ramy współpracy w procesie produkcji Filmu oraz finansowanie produkcji filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 9 kwietnia 2013)
 97. „Podatek u źródła i rozliczenia z programem Media oraz Eurimages”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 13 maja 2013)
 98. „Dobra Osobiste”, w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Kraków, 9 lutego 2013)
 99. „Prawo Reklamy”, w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Kraków, 9 lutego 2013)
 100. „Relacje prawne między agencją reklamową a klientem (umowa o świadczenie usług reklamowych) w tym konsekwencje ustaleń dla umów z podwykonawcami”, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 6 grudnia 2012)
 101. „Relacje prawne między agencją reklamową a klientem (umowa o świadczenie usług reklamowych) w tym konsekwencje ustaleń dla umów z podwykonawcami”, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 6 grudnia 2012)
 102. „Prawne aspekty udziałów w przetargach, w tym ochrona pomysłów i koncepcji oraz prawne aspekty zamówień publicznych”, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 8 listopada 2012)
 103. „Umowy dystrybucyjne”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 18 września 2012)
 104. „Jak reklamować się zgodnie z prawem”, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 9 maja 2012)
 105. „Czy prawo nadąża za rozwojem rynku marketingu i reklamy. Przyszłość branży okiem prawników na podstawie case studies”, w ramach Business Sopot festiwal, organizator: MediaRun (Sopot, 26 kwietnia 2012)
 106. „Fotografia i wizerunek w reklamie”, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 25 kwietnia 2012)
 107. „Zmiany KPC - praktyczne zastosowanie ostatniej nowelizacji”, organizator: Fundacja Radców Prawnych Iudicium Ars Est (Warszawa, 19 kwietnia 2012)
 108. „Prawne ramy współpracy w procesie produkcji Filmu oraz finansowanie produkcji filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 17 kwietnia 2012)
 109. „Wizerunek i fotografia w reklamie”, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 1 marca 2012)
 110. „Inspiracja i dozwolony użytek w reklamie – czyli w jakim zakresie można legalnie korzystać z cudzej twórczości w działalności reklamowej" w ramach warsztatów „Prawo Autorskie", organizator: Business Media Solutions (Warszawa, 8-9 lutego 2012)
 111. „Lokowanie produktu”, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 5 stycznia 2012)
 112. „Prawo w eventach - własność intelektualna w branży MICE", w ramach konferencji „Prawo w eventach", organizator: MeetingPlanner (Warszawa, 5października 2011)
 113. „Naruszenia praw autorskich w praktyce biznesowej i metody zwalczania naruszeń", w ramach konferencji „Własność Intelektualna w praktyce biznesowej", organizator: Business Media Solutions (Warszawa, 14-15 września 2011)
 114. „Ochrona drobnych monet ('Kleine Munze') jako bariera dla rozwoju Internetu?", w ramach konferencji „Ochrona własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym", organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 1 marca 2011)
 115. „Prawo reklamy", w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Kraków, 5 lutego 2011)
 116. „Komercjalizacja autorskich praw osobistych i dóbr osobistych – zderzenie teorii z praktyką”, wykład dla Koła Naukowego Własności Intelektualnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 9 listopada 2010)
 117. „Zwalczanie naruszeń praw autorskich", w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Kraków, 6 listopada 2010)
 118. „Prawo reklamy", organizator: MediaRun (Warszawa, 7 lipca 2010)
 119. „Eco Marketing", organizator: MediaRun (Warszawa, 24 czerwca 2010)
 120. „Marketing sportowy", organizator: MediaRun (Warszawa, 28 kwietnia 2010)
 121. „Dzieci w reklamie. Reklama skierowana do dzieci -aspekty prawne", w ramach konferencji „Młody konsument przyszłością rynku czyli marketing dziecięcy i młodzieżowy", organizator: MediaRun, (Warszawa, 19 kwietnia 2010)
 122. „Umowa koprodukcyjna", w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 27 marca 2010)
 123. „Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu", w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 26 marca 2010)
 124. „Underlying rights - prace literackie jako podstawa dzieł audiowizualnych", w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 26 marca 2010)
 125. „Pojęcia i definicje w branży telewizyjno-filmowej", w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 25 marca 2010)
 126. „Film i inne dzieła audiowizualne", w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa, 25 marca 2010)
 127. „Prawo reklamy", w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Kraków, 6 lutego 2010)
 128. „Prawne aspekty eko-marketingu i nawiązań ekologicznych w reklamie", w ramach warsztatów Eko-Marketing, organizator: MediaRun (Warszawa, 16 grudnia 2009)
 129. „Fotografia i Video w Reklamie i Komunikacji Marketingowej", organizator: MediaRun (Warszawa, 3 grudnia 2009)
 130. „Zwalczanie naruszeń praw autorskich", w ramach Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Kraków, 7 listopada 2009)
 131. „Ochrona dóbr osobistych w Internecie", w ramach konferencji „Własność Intelektualna a Nowe Technologie", organizator: MM Conferences S.A. (Warszawa, 6-7 października 2009)
 132. „Film w reklamie. Reklama jako dzieło audiowizualne", organizator: MediaRun (Warszawa, 14 maja 2009)
 133. „Prawo Autorskie do programów komputerowych”, w ramach Negotiation Workshop – projekt Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 27 marca 2009)
 134. „Prawne aspekty reklamy w Internecie”, w ramach konferencji „Skuteczna promocja w Internecie”: organizator CooperConferences (Warszawa, 20 marca 2009)
 135. „Umowy w tworzeniu reklam", organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 12 lutego 2009)
 136. „Umowy w działalności reklamowej - umowy z grafikiem, fotografem, artystą wykonawcą, bankiem zdjęć, aktorem", w ramach warsztatów „Jak chronić prawo autorskie w prasie, wydawnictwach i w reklamie?", pod patronatem: MM Conferences S.A. (Warszawa, 8 października 2008)
 137. „Dzieci w reklamie a reklama skierowana do dzieci - uwagi praktyczne", organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 10 czerwca 2008)
 138. „Przyszłość ochrony praw autorskich”, w ramach seminarium szkoleniowego „Audyt legalności oprogramowania” pod patronatem: Business Software Alliance (Warszawa, 31 stycznia 2007)
 139. „Prawne aspekty ochrony programów komputerowych”, w ramach seminarium szkoleniowego „Audyt legalności oprogramowania” pod patronatem: Business Software Alliance (Warszawa, 30 stycznia 2007)

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin