apl. adw. Adrian Chodyna

Associate w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa reklamy i mediów. Doradza także w ochronie wizerunku, ochronie renomy i dobrego imienia.

Od kilku lat zapalony biegacz. Od niedawna miłośnik jogi. Od zawsze pasjonat dobrych książek.

Doświadczenie

Zaangażowany w prowadzenie spraw sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, jak również w postępowania z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

W portfolio zawodowym ma obsługę podmiotów z branży kreatywnej. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych.

 

Doświadczenie zdobywał w krakowskich kancelariach prawnych, w których zajmował się m.in. doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych związanych z branżą budowlaną. Brał udział w przygotowywaniu informacji z zakresu zdolności rejestrowej znaków towarowych, prawa autorskiego, analiz ryzyk prawnych nowoczesnych technologii w branżach takich jak IT, przemysł czy medycyna. Do 2022 r. związany z kancelarią LSW. 

 

8 publikacji
Zobacz więcej
6 publikacji
blogowych
Zobacz więcej

Edukacja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokatów w Warszawie.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin