r.pr. Agata Bajno

Of counsel w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Radca Prawny Agata Bajno specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa autorskiego, w szczególności branży muzycznej, dóbr osobistych, ochrony wizerunku, dobrego imienia, prywatności, renomy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Doradza w zakresie różnych form eksploatacji muzyki, w tym w filmie oraz reklamie. Wspiera prawnie artystów, producentów, autorów, zarówno w zakresie negocjacji umów, jak również rozstrzygania sporów na drodze mediacji.

Jest prawnikiem podchodzącym ze zrozumieniem do twórców oraz artystów, ich poczucia o wyjątkowości i indywidualności tworzonych przez nich dzieł, prawa własności i jego ochrony. Od lat łączy świat artystycznego Krakowa i świat artystycznej Warszawy, obalając stereotypy. Pasjonatka negocjacji, rozmów, mediacji, tworzenia poczucia komfortu i bezpieczeństwa dla Klientów. Zwolenniczka alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród podmiotów działających w branży kreatywnej. Aktywistka, angażująca się w pomoc innym, potrzebującym wsparcia. Udziela porad pro bono na rzecz organizacji społecznych, non profit.
W chwilach wolnych uwielbia obcować z kulturą i sztuką, odpoczywa podróżując oraz grając w tenisa.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z międzynarodową wytwórnią muzyczną, międzynarodowym wydawcą muzycznym (spółką publishingową), organizacjami zbiorowego zarządu prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi.

Przez wiele lat pełniła funkcję General Counsel w największej światowej wytwórni muzycznej, w której zbudowała dział prawny. Po wejściu w życie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku, w okresie kształtowania się rynku muzycznego w Polsce, zdobywała doświadczenie stosując przepisy nowej ustawy w bieżącej działalności producentów muzycznych. Brała udział w pracach zespołu wydawców oraz producentów muzycznych w tworzeniu nowych struktur, uzgadnianiu zasad współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania, budowania nowych systemów dystrybucji muzyki i wdrażaniu projektów międzynarodowych w Polsce. Wraz z rozwojem rynku muzycznego opracowywała nowe wzory umów uwzględniające nowe pola eksploatacji korzystając z doświadczeń i wiedzy zdobywanej na międzynarodowych szkoleniach z branży muzycznej. Uczestniczyła w spotkaniach i negocjacjach kontraktów, zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd.

Dzielenie się wiedzą

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan ds. rynku kreatywnego i kultury.

Edukacja

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu prawa autorskiego. Aktualnie uczestniczy w zajęciach na studiach podyplomowych Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin