apl. adw. Katarzyna Drapała

Associate w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Doświadczenie

Zdobywała doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej zajmującej się produkcją filmową – najpierw w dziale produkcji, a następnie w dziale prawnym. Koordynowała i nadzorowała liczne produkcje filmowe i telewizyjne, zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Uczestniczyła w tworzeniu i negocjowaniu umów z twórcami, umów koprodukcyjnych, dystrybucyjnych itp.

3 publikacje
Zobacz więcej
6 publikacji
blogowych
Zobacz więcej

Edukacja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego (organizowaną przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski) oraz Kurs dla Producentów Kreatywnych w Szkole Wajdy.

Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin