r.pr. Maciej Dudek

Partner w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Radca prawny Maciej Dudek specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, IT i nowych technologii, ochrony danych osobowych. Nieobce jest mu także prawo filmowe i prasowe, prawo reklamy oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną dóbr osobistych. 

Prawnik z zamiłowaniem do nowych technologii. Prywatnie interesuje się sportem (biega i wiosłuje), a także czyta kryminały i uprawia pomidory.

Doświadczenie

Maciej Dudek zajmuje się zagadnieniami prawa własności intelektualnej, w szczególności o obszarze prawa autorskiego i prawa reklamy. Wspiera klientów także w kwestiach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw konsumentów, ochrony dóbr osobistych oraz obszarze e-commerce.

Doradza przy wdrożeniach rozwiązań informatycznych, poczynając od postępowania ofertowego przy wyborze dostawcy, poprzez przygotowanie i negocjacje umów wdrożeniowych oraz serwisowych. Zrealizował szereg złożonych projektów w zakresie wdrożeń systemów informatycznych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych, obejmujące audyt działalności dotyczącej przetwarzania danych, opracowanie i wdrożenie dokumentacji, a także reprezentowanie klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzi również obsługę prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych, reprezentując klientów przed sądami w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych jak i prawnych.

W latach 2018-2022 związany praktyką IP/TMT Kancelarii LSW. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w. kancelarii zajmującej się doradztwem w zakresie nowych technologii, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i po stronie operatora telekomunikacyjnego.

Dzielenie się wiedzą

Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie. Autor szeregu publikacji branżowych i prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Prowadzący szkolenia z zakresu danych osobowych, IT i e-commerce.

8 publikacji
Zobacz więcej
21 szkoleń
Zobacz więcej
18 publikacji
blogowych
Zobacz więcej

Edukacja

Maciej Dudek jest absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii na PAN oraz programu LLM in International Commercial Law, organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin