adw. Maria Dżaluk

Associate w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655 LinkedIn

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Zajmuje się także ochroną wizerunku, renomy i dobrego imienia oraz prywatności. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych oraz ochrony renomy.

Jej aktywność zawodowa obejmuje ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych oraz wsparcie prawne kryzysów medialnych. W zakresie jej zainteresowań znajdują się również prawo autorskie oraz prawo prasowe. 

Doświadczenie

Prowadzi bieżącą obsługę prawną w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej.

Przygotowuje opinie prawne i umowy, które dotyczą szeroko pojętych przedmiotów prawa IP ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych, w tym opinie w zakresie zdolności odróżniającej znaków oraz ich potencjalnej kolizyjności ze znakami wcześniejszymi. Rejestruje znaki towarowe klientów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych. Wspiera ich w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Do 2022 r. związana z kancelarią LSW. Wcześniej doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych polskich kancelarii wspierając w ramach praktyk studenckich zespół IP/TMT.

1 publikacja
Zobacz więcej
1 szkolenie
Zobacz więcej
4 publikacji
blogowych
Zobacz więcej

Edukacja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin