prof. adw. Wojciech Machała

Of counsel w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT

22 230 2655

Dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 2000 r.). Adwokat w Warszawie (od 2001 r.).

W działalności badawczej i praktyce adwokackiej koncentruje się na zagadnieniach prawa własności intelektualnej i uwarunkowań prawnych postępu technologicznego. Wśród jego obecnych i historycznych klientów są m.in. wydawnictwo prasowe, wiodący dostawca baz danych nt. rynku motoryzacyjnego, renomowany twórca wzornictwa przemysłowego, wiodący producent gier komputerowych, wydawnictwo podręczników i materiałów edukacyjnych.

Doświadczenie

Bogate doświadczenia naukowe łączy z praktykowaniem prawa i działalnością publicystyczną i społeczną.

Pełni funkcje sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (5. kadencja), a w obecnej kadencji również Wiceprezesa tego sądu. Jest również członkiem komisji ds. szkolenia aplikantów przy ORA Warszawa.

Prowadzi zajęcia szkoleniowe z aplikantami adwokackimi z prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, etyki adwokackiej. Jest autorem projektu reformy programu szkolenia aplikantów (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z prawa cywilnego). Konsultuje także bieżące zmiany programu szkolenia realizowanego przez ORA w Warszawie i jest autorem materiałów szkoleniowych i kazusów egzaminacyjnych.

Ponadto zasiada w Radzie Programowej czasopisma „Prawo Nowych Technologii” i jest członkiem redakcji czasopisma „Przegląd Prawa Medycznego”.

 

Dzielenie się wiedzą

Autor dwóch monografii („Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim”, Warszawa 2003 i „Utwór. Przedmiot Prawa Autorskiego”, Warszawa 2012), współautor monografii „Brzechwa. Poeta w adwokackiej todze”, Warszawa 2022 i kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zagadnień prawa prywatnego. Współautor i współredaktor naukowy komentarza do ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (W. Machała, R. M. Sarbiński [red.] „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz”, Warszawa 2019), współautor komentarza do ustawy prawo własności przemysłowej (J. Sieńczyło-Chlabicz [red.] „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2020).

10 publikacji
Zobacz więcej

Edukacja

Dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych, Wydział Prawa i Administracji UW (od 2000 r.), adwokat w Warszawie (od 2001 r).

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin