• Artificial Intelligence

  AI / artificial intelligence / new technologies / machine learning / deep learning / AI ACT / artificial intelligence / LLM / GPAI / generative AI / prompt / input / output / AI hallucinations / AI bias / high-risk AI systems / AI risk assessment / deepfake / algorithmic inference / general-purpose AI models / profiling

Expertise

We support entities and institutions operating at different levels of the new technology market that create, implement or use solutions based on artificial intelligence.

 • Creating internal regulations regarding the use of AI in the company

 • Legal training on the use of artificial intelligence-based solutions

 • Support in projects based on artificial intelligence

 • Litigation on implementation, licensing and new technologies

 • Advice for artificial intelligence companies

 • Advice on copyright law in relation to AI

 • Risk assessment of the use of AI tools

 • Analysis of the licensing terms of AI tools

 • Analysis of the legitimacy of data sources used in machine learning

 • Creating and negotiating contracts for the use of content to train large language models

 • Assessing the eligibility of an AI system as a high-risk AI system

Experience

Legal opinions on AI solutions

We have been preparing an assessment of the risks associated with the use of specific AI tools, in particular taking into account the licensing conditions and rules for the use of generative AI solutions in various industries, including advertising and media.

Regulations for the use of AI

We have supported companies in the creative industries to create and implement internal regulations for the use of AI tools by their employees and associates.

AI and copyright

We have opined on copyright issues (regarding the use of generative artificial intelligence creations as well as the possibility of using content to train AI models) and advised our clients in relation to the use of AI tools in their business and the consequences of such use.

Training

We have developed and delivered numerous training courses and conferences on the safe use of AI tools in the creative, education, media and industry sectors.

Contract negotiations

We negotiated licensing agreements for existing content sets for machine learning AI models, as well as for the creation of dedicated content for such a purpose.

AI Working Group at the Association of Marketing Communication SAR (pol. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR)

Our lawyers participated in the AI working group for the advertising industry, which developed tools and environmental recommendations on agency-client relationships, risk assessment of the use of generative AI tools, AI education and the creation of an AI knowledge base for the advertising industry.

Project leaders

News

3 July 2024

SKP lawyers contributing to the chapter Panoramic: Defamation & Reputation Management 2024!

SKP lawyers have once again provided expert analysis for Poland in the Panoramic: Defamation & Reputation Management 2024!   Panoramic (formerly Getting the Deal Through) offers a […]

18 June 2024

Maciej Ślusarek and Maciej Kubiak with Copyright Stars 2024 distinctions in the IP STARS ranking!

Exciting news for the SKP team! Maciej Ślusarek and Maciej Kubiak received the Copyright Star 2024 distinction in this year’s IP STARS (Managing IP) ranking.   Moreover, […]

27 May 2024

Michał Kiedrzyn joins the SKP’s corporate law department

SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk team continues to grow in strength!   We welcome Michal Kiedrzyn to the team, who recently joined SKP to support our corporate law […]

Articles over coffee

 • Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina, która nieustannie się rozwija i oferuje coraz więcej możliwości i korzyści dla ludzkości. Nie wszystkie rozwiązania są jednak bezpieczne i pożądane z perspektywy społeczeństwa, a w szczególności zdrowia, bezpieczeństwa, czy praw podstawowych. Akt o sztucznej inteligencji adresuje ten problem poprzez wskazanie tzw. zakazanych praktyk w zakresie AI. Odpowiedzi na pytanie, […]

 • 15.07.24

 • Aktorzy posiadają szereg atrybutów, takich jak głos czy wizerunek. Przekładają się one nie tylko na wartość rynkową, ale stanowią również ich dobra osobiste. Co w takim razie ma zrobić aktorka, kiedy dowiaduje się, że najnowsza sztuczna inteligencja mówi jej głosem? Już kilka miesięcy temu Scarlett Johansson otrzymała od Sama Altmana, prezesa OpenAI, zapytanie, czy nie […]

 • W maju w życie weszło rozporządzenie w sprawie ustanowienia wspólnych ram dla usług medialnych na rynku wewnętrznym i zmiany dyrektywy 2010/13/UE (europejski akt o wolności mediów – European Media Freedom Act, w skrócie EMFA). Co ze sobą przynosi? Podczas swojego orędzia przed Parlamentem Europejskim Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiadając tę regulację, jej […]

Contact

Warsaw

Ks. Skorupki Street 5
00-546 Warsaw

Sopot

Armii Krajowej Street 116/17
81-824 Sopot
+48 22 230 2655biuro@skplaw.pl
More
Copyright 2022 Privacy Policy Terms and conditions