• Sztuczna Inteligencja

  AI / SI / sztuczna inteligencja / nowe technologie / machine learning / deep learning / AI ACT / artificial intelligence / LLM / GPAI / generatywna AI / prompt / input / output / halucynacje AI / AI bias / systemy AI wysokiego ryzyka / ocena ryzyka funkcjonowania AI / deepfake / algorytmiczne wyciąganie wniosków / modele AI ogólnego przeznaczenia / profilowanie

Kompetencje

Wspieramy podmioty i instytucje działające na różnych szczeblach rynku nowych technologii, które tworzą, wdrażają lub korzystają z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

 • Tworzenie wewnętrznych regulaminów dot. korzystania z AI w firmie

 • Szkolenia dot. korzystania z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji

 • Wsparcie w projektach opartych o sztuczną inteligencję

 • Spory sądowe dot. wdrożeń, licencji i nowych technologii

 • Doradztwo dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją

 • Doradztwo w zakresie prawa autorskiego w odniesieniu do AI

 • Ocena ryzyka korzystania z narzędzi AI

 • Analiza warunków licencyjnych narzędzi AI

 • Analiza legalności źródeł danych wykorzystywanych w uczeniu maszynowym

 • Tworzenie i negocjowanie umów dot. wykorzystywania treści na potrzeby trenowania dużych modeli językowych AI

 • Ocena kwalifikowalności systemu AI jako systemu AI wysokiego ryzyka

Doświadczenie

Opinie prawne dot. rozwiązań AI

Przygotowywaliśmy ocenę ryzyk związanych z korzystaniem z konkretnych narzędzi AI, w szczególności z uwzględnieniem warunków licencyjnych i zasad korzystania z rozwiązań generatywnej sztucznej inteligencji w różnych branżach, w tym reklamowej i mediach.

Regulaminy korzystania z AI

Wspieraliśmy firmy z branży kreatywnej w stworzeniu i wdrożeniu wewnętrznych regulaminów korzystania z narzędzi AI przez ich pracowników i współpracowników.

AI a prawo autorskie

Opiniowaliśmy zagadnienia prawnoautorskie (w zakresie korzystania z wytworów generatywnej sztucznej inteligencji, jak również możliwości wykorzystywania treści do trenowania modeli AI) oraz doradzaliśmy naszym klientom w związku z korzystaniem z narzędzi AI w ich działalności i konsekwencji takiego używania.

Szkolenia

Przygotowywaliśmy i prowadziliśmy liczne szkolenia i konferencje z zakresu bezpiecznego korzystania z narzędzi AI w branży kreatywnej, edukacyjnej, mediach i przemyśle.

Negocjacje umów

Negocjowaliśmy umowy licencyjne dot. istniejących zbiorów treści na potrzeby uczenia maszynowego modeli AI, jak również na potrzeby tworzenia dedykowanych treści w takim celu.

Grupa Robocza AI w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR

Nasi prawnicy brali udział w grupie roboczej AI dla branży reklamowej, która wypracowywała narzędzia i rekomendacje środowiskowe dot. relacji agencji z klientami, oceny ryzyka korzystania z narzędzi generatywnej AI, edukacji w zakresie AI oraz tworzyła bazę wiedzy o AI dla branży reklamowej.

Aktualności

12 czerwca 2024

Maciej Kubiak moderatorem panelu podczas III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych

Wczoraj odbyło się III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych.   Podczas wydarzenia Maciej Kubiak poprowadził panel „Generatywna sztuczna inteligencja: […]

10 czerwca 2024

Maciej Kubiak w składzie grupy roboczej AI dla branży reklamowej – SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

W zeszłym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej i ZKM, podczas którego szczególny nacisk został położony na rozwój usług reklamowych w oparciu o […]

6 czerwca 2024

“Relacje i negocjacje z platformami streamingowymi i dystrybutorami” – webinarium we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA)

Wczoraj odbyło się szkolenie we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), podczas którego Maciej Kubiak i Piotr Nikołajuk mówili o relacjach i negocjacjach z platformami streamingowymi […]

Artykuły przy kawie

 • Co AI ACT oznacza dla biznesu?

  Marlena Kudła 29.05.24

  Rada Unii Europejskiej 21 maja tego roku ostatecznie przyjęła Akt o sztucznej inteligencji. Coraz więcej mówi się o obowiązkach, jakie to rozporządzenie nałoży na podmioty wdrażające i korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy polscy przedsiębiorcy mają się czego obawiać? W jaki sposób już teraz można przygotować się na nowe przepisy? Główne założenia AI ACT […]

 • 17 kwietnia 2024 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji oznaczenia „Pablo Escobar” jako unijnego znaku towarowego ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami (sygn. T-255/23). Oznaczenie słowne „Pablo Escobar” próbowała zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Spółka Escobar Inc., z siedzibą w Guayna na wyspie […]

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin