• Upadłości i restrukturyzacja

  postępowanie restrukturyzacyjne / postępowanie o zatwierdzenie układu / postępowania układowe / sanacja / negocjacje z wierzycielami / umowy standstill / restrukturyzacja zadłużenia / obsługa wierzytelności / postępowanie upadłościowe / upadłość konsumencka / czynności doradcy restrukturyzacyjnego / sporządzanie planów restrukturyzacyjnych / odpowiedzialność osobista członków zarządu / reprezentowanie przed sądem ds. upadłości i restrukturyzacji / reprezentowanie na zgromadzeniach wierzycieli i w radzie wierzycieli /

Kompetencje

 • Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

 • Reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz upadłościowych – zarówno wierzycieli jak i dłużników

 • Reprezentowanie w postępowaniach restrukturyzacyjnych – zarówno wierzycieli jak i dłużników

 • Negocjowanie umów standstill, zawieraniu układów i innych porozumień restrukturyzacyjnych

 • Transakcje w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w ramach pre-packu

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek

 • Plany restrukturyzacyjne i plany spłat

 • Zgromadzenia wierzycieli i w rada wierzycieli

 • Przeglądy i opinie odnośnie przesłanek niewypłacalności

Doświadczenie

Układ spółki akcyjnej

Nasi prawnicy reprezentowali dłużnika działającego w branży medialno-eventowej przez cały proces sądowej restrukturyzacji aż do zawarcia i zatwierdzenia układu. Wsparcie udzielone klientowi obejmowało proces aktywnego negocjowania z wierzycielami i nadzorcą sądowym warunków przyjęcia układu.

Reprezentacja wierzyciela w zawarciu układu

Nasi prawnicy reprezentowali wierzyciela – bank będący obligatariuszem w jednym z największych procesów restrukturyzacyjnych spółki budowlanej w Polsce, zakończony zawarciem umowy restrukturyzacyjnej i przyjęciem układu.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Nasz zespół reprezentował dłużnika i przygotował w jego imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków przygotowanej sprzedaży, istotnych składników majątku dłużnika w ramach procedury przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Z sukcesem pomogliśmy klientowi uzyskać zgodę banku-zastawnika na pre-pack oraz prawomocne zatwierdzenie przez sąd upadłościowy warunków sprzedaży.

Liderzy projektów

Paweł Stanclik Of counsel, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
r.pr. Tomasz Pieczyk Partner zarządzający

Aktualności

28 marca 2024

Premiera obsługiwanego przez SKP filmu „Woman of…” („Kobieta z…”) w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta

W poniedziałek swoją premierę miał obsługiwany przez nas film – „Woman of…” („Kobieta z…”) w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.   Kancelaria SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk […]

26 marca 2024

Premiera filmu “Budda. Dzieciak ’98”

W piątek odbyła się premiera filmu „Budda. Dzieciak ‘98”, którego jednym z koproducentów jest nasz klient – Platige Image.   Kancelaria SKP wspierała Platige Image w toku […]

Eksperci SKP podczas wykładu “Transakcje M&A na rynku aptecznym” na WPiA UG

Na zaproszenie Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i dzięki uprzejmości prof. Bartłomieja Glinieckiego, Joanna Groth-Miszewska i Tomasz Pieczyk przedstawiali studentom prawa tematykę transakcji […]

Artykuły przy kawie

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

 • Sztuczna Inteligencja po amerykańsku

  Bartosz Świeńciński 07.03.24

  Stany Zjednoczone bez wątpienia są mocarstwem technologicznym, w tym w zakresie dostarczania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy jednak amerykańskie prawo nadąża za postępem technologicznym i błyskawicznym rozwojem AI? Jak pokazują coraz częstsze spory w amerykańskich sądach dotyczące rozwiązań opartych na AI, wykorzystywanie AI do dezinformacji czy publikacji deepfaków, raczej nie. Regulacja tego obszaru powinna […]

 • Unijny portfel cyfrowej tożsamości

  Bartosz Świeńciński 28.02.24

  Coraz większa jest świadomość Europejczyków na temat danych osobowych i zagrożeń związanych z ich udostępnieniem. Według badania Eurobarometru aż 73% obywateli Unii Europejskiej chciałoby wiedzieć w jaki sposób media społecznościowe przetwarzają ich dane. W tym samym badaniu 63% ankietowanych wyraziło chęć stworzenia bezpiecznej jednolitej identyfikacji cyfrowej działającej we wszystkich usługach online. Unijny Portfel Cyfrowej Tożsamości […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin