• Upadłości i restrukturyzacja

  postępowanie restrukturyzacyjne / postępowanie o zatwierdzenie układu / postępowania układowe / sanacja / negocjacje z wierzycielami / umowy standstill / restrukturyzacja zadłużenia / obsługa wierzytelności / postępowanie upadłościowe / upadłość konsumencka / czynności doradcy restrukturyzacyjnego / sporządzanie planów restrukturyzacyjnych / odpowiedzialność osobista członków zarządu / reprezentowanie przed sądem ds. upadłości i restrukturyzacji / reprezentowanie na zgromadzeniach wierzycieli i w radzie wierzycieli /

Kompetencje

 • Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

 • Reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz upadłościowych – zarówno wierzycieli jak i dłużników

 • Reprezentowanie w postępowaniach restrukturyzacyjnych – zarówno wierzycieli jak i dłużników

 • Negocjowanie umów standstill, zawieraniu układów i innych porozumień restrukturyzacyjnych

 • Transakcje w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w ramach pre-packu

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek

 • Plany restrukturyzacyjne i plany spłat

 • Zgromadzenia wierzycieli i w rada wierzycieli

 • Przeglądy i opinie odnośnie przesłanek niewypłacalności

Doświadczenie

Układ spółki akcyjnej

Nasi prawnicy reprezentowali dłużnika działającego w branży medialno-eventowej przez cały proces sądowej restrukturyzacji aż do zawarcia i zatwierdzenia układu. Wsparcie udzielone klientowi obejmowało proces aktywnego negocjowania z wierzycielami i nadzorcą sądowym warunków przyjęcia układu.

Reprezentacja wierzyciela w zawarciu układu

Nasi prawnicy reprezentowali wierzyciela – bank będący obligatariuszem w jednym z największych procesów restrukturyzacyjnych spółki budowlanej w Polsce, zakończony zawarciem umowy restrukturyzacyjnej i przyjęciem układu.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Nasz zespół reprezentował dłużnika i przygotował w jego imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków przygotowanej sprzedaży, istotnych składników majątku dłużnika w ramach procedury przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Z sukcesem pomogliśmy klientowi uzyskać zgodę banku-zastawnika na pre-pack oraz prawomocne zatwierdzenie przez sąd upadłościowy warunków sprzedaży.

Liderzy projektów

r.pr. Tomasz Pieczyk Partner zarządzający
Paweł Stanclik Of counsel, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Aktualności

5 grudnia 2023

Inauguracja działalności Sądu Arbitrażowego ds. rynku kreatywnego i kultury przy Konfederacji Lewiatan

Wczoraj nastąpiła inauguracja działalności Sądu Arbitrażowego ds. rynku kreatywnego i kultury przy Konfederacji Lewiatan.   Arbitraż to alternatywny, w stosunku do sądów powszechnych, sposób rozstrzygania sporów, a […]

Klienci SKP w TOP 10 najczęściej słuchanych artystów w Polsce w 2023 roku w Spotify Wrapped!

W zeszłym tygodniu Spotify opublikowało wyczekiwane podsumowanie 2023 roku. Znalazło się w nim m.in. zestawienie „Top artyści 2023”, czyli najczęściej słuchani artyści w Polsce w 2023 roku. […]

4 grudnia 2023

Pytania do prawnika z Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak na platformie Dobry Projektant

Co zawrzeć w umowie? Kto ma prawa do projektu? Kiedy kończy się inspiracja, a zaczyna kopia? O najważniejszych zagadnieniach prawnych z punktu widzenia branży kreatywnej mówi Hanna […]

Artykuły przy kawie

 • W dobie rozwoju technologii cyfrowych ugrupowania polityczne zyskały nowe możliwości w dotarciu do opinii publicznej. Bez wątpienia jednym z kluczowych aspektów kampanii politycznych są reklamy polityczne, a Internet niewątpliwie pozwala politykom na łatwiejsze – i niekiedy również tańsze – dotarcie do potencjalnych wyborców. Z drugiej jednak strony niewłaściwa reklama polityczna może prowadzić za sobą niebezpieczeństwo […]

 • Cristiano Ronaldo został pozwany w Stanach Zjednoczonych pozwem zbiorowym na kwotę ponad 1 miliarda dolarów. Sprawa wydaje się wyjątkowo kontrowersyjna z uwagi na fakt, iż pozew ten związany jest z promowaniem przez niego swoim wizerunkiem największej giełdy kryptowalut na świecie – Binance. Współpraca Ronaldo z Binance Reputacja samej giełdy ostatnio szczególnie ucierpiała. W zeszłym tygodniu […]

 • Minione czasy pandemii (2020 rok) zmusiły nas jako społeczeństwo do przeniesienia wielu czynności w świat Internetu. Wzrost liczby zakupów online czy praca zdalna zmieniły się z chwilowej potrzeby i na stałe zagościły w świecie rzeczywistym. Podobnie jak, oparte na technologii blockchain, smart contracts, które już od jakiegoś czasu nazywane są umowami przyszłości. Czym są inteligentne […]

 • Ewolucja sztucznej inteligencji następuje niezwykle dynamicznie, a wraz z nią rośnie potencjał jej wykorzystania w każdej w zasadzie gałęzi gospodarki oraz przemysłu. Można więc przypuszczać, że niebawem to przejęcie kontroli w sektorze AI stanie się kluczowym wskaźnikiem pozycji Państwa na arenie międzynarodowej. 30 października 2023 roku Prezydent Joe Biden wydał Rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznego […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin