• Compliance

  procedury / zarządzanie ryzykiem / sygnaliści / whistleblowing / audyt / dochodzenie wewnętrzne / internal investigation / mobbing / dyskryminacja / dane osobowe / AML / fraud / korupcja

Kompetencje

Zapewnienie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami, stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorcy. Sposobem na skuteczne ograniczenie ryzyka w tym obszarze jest wprowadzenie w organizacji systemu compliance, tj. zbioru wewnętrznych procedur, mających na celu ochronę przedsiębiorstwa przed wystąpieniem nieprawidłowości oraz nadużyć, wynikających z naruszenia prawa lub ustalonych zasad postępowania.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie podmiotów gospodarczych w zakresie audytu zgodności działalności z przepisami prawa, jak również projektowania, wdrażania oraz egzekwowania systemów compliance i wewnętrznych procedur.

 • Audyt przedsiębiorstwa pod kątem występowania ryzyka braku zgodności z przepisami prawa

 • Opracowanie oraz wdrożenie systemu compliance z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności

 • Opracowanie oraz wdrożenie procedur (w tym: procedury antymobbingowej, procedury antykorupcyjnej, procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów, procedury postępowania na wypadek kontroli organów państwowych, procedury wewnętrznych postępowań wyjaśniających, procedury zakupowej)

 • Prowadzenie wewnętrznych postepowań wyjaśniających (tzw. „internal investigations”), ukierunkowanych na wykrycie i udokumentowanie nadużyć w organizacji oraz ustalenie ich sprawców

 • Szkolenie pracowników w zakresie zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych

 • Reprezentacja organizacji oraz kadry zarządzającej w postępowaniach przed organami państwowymi

Doświadczenie

Prowadzenie wewnętrznych postepowań wyjaśniających

Prowadziliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w sprawie mobbingu w spółce z branży logistycznej, należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej.
 
Prowadziliśmy dochodzenie wewnętrzne na zlecenie międzynarodowej spółki producenckiej w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego przez jednego z uczestników popularnego reality show.
 
Prowadziliśmy dochodzenie wewnętrzne w sprawie nadużyć związanych z zawieraniem niekorzystnych umów handlowych w polskiej spółce giełdowej.
 
Prowadziliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w sprawie mobbingu oraz molestowania seksualnego w polskiej spółce giełdowej.

Opracowywanie oraz wdrażanie wewnętrznych procedur

Opracowaliśmy procedurę zakupową dla spółki z branży marketingowej, wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej.
 
Opracowaliśmy procedurę postępowania na wypadek kontroli organów państwowych w polskiej spółce giełdowej.

Liderzy projektów

Nasze wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozwala nam wspierać klientów poprzez strategiczne doradztwo w zakresie działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ich przedsiębiorstwach.

adw. Paweł Postolko Senior associate
adw. Kamil Statuch Senior associate
adw. Maciej Kubiak Partner zarządzający
adw. Maciej Ślusarek Partner zarządzający
r.pr. Tomasz Pieczyk Partner zarządzający

Aktualności

12 czerwca 2024

Maciej Kubiak moderatorem panelu podczas III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych

Wczoraj odbyło się III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych.   Podczas wydarzenia Maciej Kubiak poprowadził panel „Generatywna sztuczna inteligencja: […]

10 czerwca 2024

Maciej Kubiak w składzie grupy roboczej AI dla branży reklamowej – SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

W zeszłym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej i ZKM, podczas którego szczególny nacisk został położony na rozwój usług reklamowych w oparciu o […]

6 czerwca 2024

“Relacje i negocjacje z platformami streamingowymi i dystrybutorami” – webinarium we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA)

Wczoraj odbyło się szkolenie we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), podczas którego Maciej Kubiak i Piotr Nikołajuk mówili o relacjach i negocjacjach z platformami streamingowymi […]

Artykuły przy kawie

 • Co AI ACT oznacza dla biznesu?

  Marlena Kudła 29.05.24

  Rada Unii Europejskiej 21 maja tego roku ostatecznie przyjęła Akt o sztucznej inteligencji. Coraz więcej mówi się o obowiązkach, jakie to rozporządzenie nałoży na podmioty wdrażające i korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy polscy przedsiębiorcy mają się czego obawiać? W jaki sposób już teraz można przygotować się na nowe przepisy? Główne założenia AI ACT […]

 • 17 kwietnia 2024 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji oznaczenia „Pablo Escobar” jako unijnego znaku towarowego ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami (sygn. T-255/23). Oznaczenie słowne „Pablo Escobar” próbowała zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Spółka Escobar Inc., z siedzibą w Guayna na wyspie […]

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin