• Life sciences, R&D

  prawo farmaceutyczne / ochrona zdrowia / postępowania przed regulatorami / działalność apteczna i lecznicza / produkty lecznicze / wyroby medyczne / suplementy diety / produkcja kontraktowa / sprzedaż i marketing produktów regulowanych, w tym suplementów diety / odpowiedzialność za produkt / pharmacovigilance / e-commerce na rynku farmaceutycznym / franczyza / konsolidacja branży leczniczej i farmaceutycznej / komercjalizacja badań naukowych / spin offs & spin outs / nauka i biznes / konsorcja naukowo-badawcze / ochrona komercjalizowanej własności intelektualnej / patenty / komercjalizacja badań /

Kompetencje

 • Doradztwo na rzecz podmiotów z branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej w bieżącej działalności

 • Postępowania administracyjne przed regulatorami

 • Postępowaniach sądowe

 • Obsługa fuzji i przejęć podmiotów z branży farmaceutycznej i leczniczej.

 • Doradztwo w zakresie wytwarzania, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.

 • Audyt procesów pod kątem zgodności z regulacjami branżowymi i wdrażanie odpowiednich procedur

 • Reklama i marketing produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety

 • Monitoring legislacyjno-branżowy

 • Szkolenia z zakresu regulacyjnych aspektów prowadzenia biznesu

 • Efektywna komercjalizacja dóbr niematerialnych

 • Opracowywanie strategii ochrony własności intelektualnej i jej komercjalizacji w projektach B+R

 • Negocjacje umów (konsorcjów, licencyjnych, wspólności praw etc,) niezbędnych do realizacja projektów B+R

Doświadczenie

Zakup spółki prowadzącej apteki

Nasi prawnicy reprezentowali stronę kupującą w zawarciu umowy zakupu 100% udziałów spółek prowadzących apteki uwzględniającej konieczność uzyskania zgody na koncentrację przez UOKiK. Transakcja uwzględniała kwestie wynikające z ograniczeń demo-geograficznych oraz przepisów tzw. „Apteki dla Aptekarza”.

Doradztwo regulacyjne

Doradzaliśmy aptekom działającym w ramach jednej z większych sieci franczyzowych w Polsce w postępowaniach przed regulatorami związanych z prowadzeniem działalności (zarówno stacjonarnej jak i internetowej). Projekt dot. obszaru reklamy aptek i marketingu produktów, przenoszenia zezwoleń na prowadzenie działalności, zdarzeń pokontrolnych, marki własnej oraz zgodności z przepisami.

Komercjalizacja B+R w instytucie naukowym

Wspieraliśmy jeden z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w zakresie komercjalizacji projektów B+R. W ramach prac odpowiadaliśmy za zabezpieczenie innowacyjnej własności intelektualnej jaki i za wypracowanie optymalnej prawnie ścieżki komercjalizacji z wykorzystaniem spółek celowych.

Aktualności

5 grudnia 2023

Inauguracja działalności Sądu Arbitrażowego ds. rynku kreatywnego i kultury przy Konfederacji Lewiatan

Wczoraj nastąpiła inauguracja działalności Sądu Arbitrażowego ds. rynku kreatywnego i kultury przy Konfederacji Lewiatan.   Arbitraż to alternatywny, w stosunku do sądów powszechnych, sposób rozstrzygania sporów, a […]

Klienci SKP w TOP 10 najczęściej słuchanych artystów w Polsce w 2023 roku w Spotify Wrapped!

W zeszłym tygodniu Spotify opublikowało wyczekiwane podsumowanie 2023 roku. Znalazło się w nim m.in. zestawienie „Top artyści 2023”, czyli najczęściej słuchani artyści w Polsce w 2023 roku. […]

4 grudnia 2023

Pytania do prawnika z Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak na platformie Dobry Projektant

Co zawrzeć w umowie? Kto ma prawa do projektu? Kiedy kończy się inspiracja, a zaczyna kopia? O najważniejszych zagadnieniach prawnych z punktu widzenia branży kreatywnej mówi Hanna […]

Artykuły przy kawie

 • W dobie rozwoju technologii cyfrowych ugrupowania polityczne zyskały nowe możliwości w dotarciu do opinii publicznej. Bez wątpienia jednym z kluczowych aspektów kampanii politycznych są reklamy polityczne, a Internet niewątpliwie pozwala politykom na łatwiejsze – i niekiedy również tańsze – dotarcie do potencjalnych wyborców. Z drugiej jednak strony niewłaściwa reklama polityczna może prowadzić za sobą niebezpieczeństwo […]

 • Cristiano Ronaldo został pozwany w Stanach Zjednoczonych pozwem zbiorowym na kwotę ponad 1 miliarda dolarów. Sprawa wydaje się wyjątkowo kontrowersyjna z uwagi na fakt, iż pozew ten związany jest z promowaniem przez niego swoim wizerunkiem największej giełdy kryptowalut na świecie – Binance. Współpraca Ronaldo z Binance Reputacja samej giełdy ostatnio szczególnie ucierpiała. W zeszłym tygodniu […]

 • Minione czasy pandemii (2020 rok) zmusiły nas jako społeczeństwo do przeniesienia wielu czynności w świat Internetu. Wzrost liczby zakupów online czy praca zdalna zmieniły się z chwilowej potrzeby i na stałe zagościły w świecie rzeczywistym. Podobnie jak, oparte na technologii blockchain, smart contracts, które już od jakiegoś czasu nazywane są umowami przyszłości. Czym są inteligentne […]

 • Ewolucja sztucznej inteligencji następuje niezwykle dynamicznie, a wraz z nią rośnie potencjał jej wykorzystania w każdej w zasadzie gałęzi gospodarki oraz przemysłu. Można więc przypuszczać, że niebawem to przejęcie kontroli w sektorze AI stanie się kluczowym wskaźnikiem pozycji Państwa na arenie międzynarodowej. 30 października 2023 roku Prezydent Joe Biden wydał Rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznego […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin