• Life sciences, R&D

  prawo farmaceutyczne / ochrona zdrowia / postępowania przed regulatorami / działalność apteczna i lecznicza / produkty lecznicze / wyroby medyczne / suplementy diety / produkcja kontraktowa / sprzedaż i marketing produktów regulowanych, w tym suplementów diety / odpowiedzialność za produkt / pharmacovigilance / e-commerce na rynku farmaceutycznym / franczyza / konsolidacja branży leczniczej i farmaceutycznej / komercjalizacja badań naukowych / spin offs & spin outs / nauka i biznes / konsorcja naukowo-badawcze / ochrona komercjalizowanej własności intelektualnej / patenty / komercjalizacja badań /

Kompetencje

 • Doradztwo na rzecz podmiotów z branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej w bieżącej działalności

 • Postępowania administracyjne przed regulatorami

 • Postępowaniach sądowe

 • Obsługa fuzji i przejęć podmiotów z branży farmaceutycznej i leczniczej.

 • Doradztwo w zakresie wytwarzania, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.

 • Audyt procesów pod kątem zgodności z regulacjami branżowymi i wdrażanie odpowiednich procedur

 • Reklama i marketing produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety

 • Monitoring legislacyjno-branżowy

 • Szkolenia z zakresu regulacyjnych aspektów prowadzenia biznesu

 • Efektywna komercjalizacja dóbr niematerialnych

 • Opracowywanie strategii ochrony własności intelektualnej i jej komercjalizacji w projektach B+R

 • Negocjacje umów (konsorcjów, licencyjnych, wspólności praw etc,) niezbędnych do realizacja projektów B+R

Doświadczenie

Zakup spółki prowadzącej apteki

Nasi prawnicy reprezentowali stronę kupującą w zawarciu umowy zakupu 100% udziałów spółek prowadzących apteki uwzględniającej konieczność uzyskania zgody na koncentrację przez UOKiK. Transakcja uwzględniała kwestie wynikające z ograniczeń demo-geograficznych oraz przepisów tzw. „Apteki dla Aptekarza”.

Doradztwo regulacyjne

Doradzaliśmy aptekom działającym w ramach jednej z większych sieci franczyzowych w Polsce w postępowaniach przed regulatorami związanych z prowadzeniem działalności (zarówno stacjonarnej jak i internetowej). Projekt dot. obszaru reklamy aptek i marketingu produktów, przenoszenia zezwoleń na prowadzenie działalności, zdarzeń pokontrolnych, marki własnej oraz zgodności z przepisami.

Komercjalizacja B+R w instytucie naukowym

Wspieraliśmy jeden z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w zakresie komercjalizacji projektów B+R. W ramach prac odpowiadaliśmy za zabezpieczenie innowacyjnej własności intelektualnej jaki i za wypracowanie optymalnej prawnie ścieżki komercjalizacji z wykorzystaniem spółek celowych.

Aktualności

28 marca 2024

Premiera obsługiwanego przez SKP filmu „Woman of…” („Kobieta z…”) w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta

W poniedziałek swoją premierę miał obsługiwany przez nas film – „Woman of…” („Kobieta z…”) w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.   Kancelaria SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk […]

26 marca 2024

Premiera filmu “Budda. Dzieciak ’98”

W piątek odbyła się premiera filmu „Budda. Dzieciak ‘98”, którego jednym z koproducentów jest nasz klient – Platige Image.   Kancelaria SKP wspierała Platige Image w toku […]

Eksperci SKP podczas wykładu “Transakcje M&A na rynku aptecznym” na WPiA UG

Na zaproszenie Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i dzięki uprzejmości prof. Bartłomieja Glinieckiego, Joanna Groth-Miszewska i Tomasz Pieczyk przedstawiali studentom prawa tematykę transakcji […]

Artykuły przy kawie

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

 • Sztuczna Inteligencja po amerykańsku

  Bartosz Świeńciński 07.03.24

  Stany Zjednoczone bez wątpienia są mocarstwem technologicznym, w tym w zakresie dostarczania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy jednak amerykańskie prawo nadąża za postępem technologicznym i błyskawicznym rozwojem AI? Jak pokazują coraz częstsze spory w amerykańskich sądach dotyczące rozwiązań opartych na AI, wykorzystywanie AI do dezinformacji czy publikacji deepfaków, raczej nie. Regulacja tego obszaru powinna […]

 • Unijny portfel cyfrowej tożsamości

  Bartosz Świeńciński 28.02.24

  Coraz większa jest świadomość Europejczyków na temat danych osobowych i zagrożeń związanych z ich udostępnieniem. Według badania Eurobarometru aż 73% obywateli Unii Europejskiej chciałoby wiedzieć w jaki sposób media społecznościowe przetwarzają ich dane. W tym samym badaniu 63% ankietowanych wyraziło chęć stworzenia bezpiecznej jednolitej identyfikacji cyfrowej działającej we wszystkich usługach online. Unijny Portfel Cyfrowej Tożsamości […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin