• Marka i design

  znaki towarowe / wzory przemysłowe / własność przemysłowa / oznaczenia geograficzne / reklama / licencje / rebranding / brand / design / moda / dobra luksusowe / cybersquatting

Kompetencje

Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków to bardzo ważny element prowadzenia wszystkich biznesów kreatywnych.

Pomagamy chronić projekty przed nieuprawnionym kopiowaniem czy naśladownictwem.

 • Sprawy sporne dot. znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz patentów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami ścigania i ochrony celnej

 • Strategie ochrony własności intelektualnej

 • Doradztwo podczas wybierania nazw firm, produktów i usług

 • Komercjalizacja dóbr niematerialnych

 • Umowy licencyjne, przenoszące prawa, listy zgody, ugody

 • Badania zdolności rejestrowej oznaczeń i brandów oraz analizujemy potencjalne spory i ryzyka dotyczące oznaczeń podobnych i tożsamych

 • Doradztwo na etapie wyboru marki

 • Proces rejestracji polskiej i unijnej oraz spory dotyczących znaków

 • Spory dot. domen internetowych

Doświadczenie

Naruszenie znaku towarowego w nazwie przedsiębiorstwa

Dzięki skutecznym działaniom naszych prawników doprowadziliśmy do zmiany nazwy przedsiębiorstwa konkurenta naszego klienta oraz usunięcia z niej elementu słownego stanowiącego chroniony znak towarowy.

Arbitraż domenowy

Doradzaliśmy zagranicznemu klientowi w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem arbitrażowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) mieszczącym się w Genewie.

Reprezentacja klienta w sporze dot. wzoru wspólnotowego

Współpracujemy z jednym z największych producentów sprzętu elektronicznego na świecie w sporach powstałych z tytułu naruszenia jego praw do wzorów wspólnotowych chroniących wygląd (design) produktu. Uzyskaliśmy szereg paneuropejskich zabezpieczeń i wyroków oraz ugód, skutkujących zakazem wprowadzania do obrotu, reklamowania i składowania naruszających produktów na terenie UE.

Aktualności

12 czerwca 2024

Maciej Kubiak moderatorem panelu podczas III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych

Wczoraj odbyło się III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych.   Podczas wydarzenia Maciej Kubiak poprowadził panel „Generatywna sztuczna inteligencja: […]

10 czerwca 2024

Maciej Kubiak w składzie grupy roboczej AI dla branży reklamowej – SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

W zeszłym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej i ZKM, podczas którego szczególny nacisk został położony na rozwój usług reklamowych w oparciu o […]

6 czerwca 2024

“Relacje i negocjacje z platformami streamingowymi i dystrybutorami” – webinarium we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA)

Wczoraj odbyło się szkolenie we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), podczas którego Maciej Kubiak i Piotr Nikołajuk mówili o relacjach i negocjacjach z platformami streamingowymi […]

Artykuły przy kawie

 • Co AI ACT oznacza dla biznesu?

  Marlena Kudła 29.05.24

  Rada Unii Europejskiej 21 maja tego roku ostatecznie przyjęła Akt o sztucznej inteligencji. Coraz więcej mówi się o obowiązkach, jakie to rozporządzenie nałoży na podmioty wdrażające i korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy polscy przedsiębiorcy mają się czego obawiać? W jaki sposób już teraz można przygotować się na nowe przepisy? Główne założenia AI ACT […]

 • 17 kwietnia 2024 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji oznaczenia „Pablo Escobar” jako unijnego znaku towarowego ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami (sygn. T-255/23). Oznaczenie słowne „Pablo Escobar” próbowała zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Spółka Escobar Inc., z siedzibą w Guayna na wyspie […]

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin