• Marka i design

  znaki towarowe / wzory przemysłowe / własność przemysłowa / oznaczenia geograficzne / reklama / licencje / rebranding / brand / design / moda / dobra luksusowe / cybersquatting

Kompetencje

Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków to bardzo ważny element prowadzenia wszystkich biznesów kreatywnych.

Pomagamy chronić projekty przed nieuprawnionym kopiowaniem czy naśladownictwem.

 • Sprawy sporne dot. znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz patentów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami ścigania i ochrony celnej

 • Strategie ochrony własności intelektualnej

 • Doradztwo podczas wybierania nazw firm, produktów i usług

 • Komercjalizacja dóbr niematerialnych

 • Umowy licencyjne, przenoszące prawa, listy zgody, ugody

 • Badania zdolności rejestrowej oznaczeń i brandów oraz analizujemy potencjalne spory i ryzyka dotyczące oznaczeń podobnych i tożsamych

 • Doradztwo na etapie wyboru marki

 • Proces rejestracji polskiej i unijnej oraz spory dotyczących znaków

 • Spory dot. domen internetowych

Doświadczenie

Naruszenie znaku towarowego w nazwie przedsiębiorstwa

Dzięki skutecznym działaniom naszych prawników doprowadziliśmy do zmiany nazwy przedsiębiorstwa konkurenta naszego klienta oraz usunięcia z niej elementu słownego stanowiącego chroniony znak towarowy.

Arbitraż domenowy

Doradzaliśmy zagranicznemu klientowi w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem arbitrażowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) mieszczącym się w Genewie.

Reprezentacja klienta w sporze dot. wzoru wspólnotowego

Współpracujemy z jednym z największych producentów sprzętu elektronicznego na świecie w sporach powstałych z tytułu naruszenia jego praw do wzorów wspólnotowych chroniących wygląd (design) produktu. Uzyskaliśmy szereg paneuropejskich zabezpieczeń i wyroków oraz ugód, skutkujących zakazem wprowadzania do obrotu, reklamowania i składowania naruszających produktów na terenie UE.

Aktualności

26 lutego 2024

Dyrektywa w sprawie równości oraz przejrzystości wynagrodzeń – co oznacza dla przedsiębiorców i jak wpłynie na strukturę zatrudnienia w firmach?

W ostatnich miesiącach można zaobserwować coraz więcej wątpliwości oraz zapytań od pracodawców w sprawie równych warunków wynagradzania względem kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Wynika to […]

21 lutego 2024

Prawnicy SKP autorami rozdziału Lexology GTDT – Defamation & Reputation Management 2023

Prawnicy SKP dostarczyli analizę dla polskiej jurysdykcji w ramach wkładu do Lexology GTDT – Defamation & Reputation Management 2023.   Panoramic (dawniej Getting the Deal Through) to […]

20 lutego 2024

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w formie zdalnej – czy jest możliwe i na jakich warunkach?

W związku z coraz powszechniejszym wykonywaniem pracy w formie zdalnej zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców pojawia się wiele pytań co do dopuszczalności nawiązania lub rozwiązania stosunku […]

Artykuły przy kawie

 • Unijny portfel cyfrowej tożsamości

  Bartosz Świeńciński 28.02.24

  Coraz większa jest świadomość Europejczyków na temat danych osobowych i zagrożeń związanych z ich udostępnieniem. Według badania Eurobarometru aż 73% obywateli Unii Europejskiej chciałoby wiedzieć w jaki sposób media społecznościowe przetwarzają ich dane. W tym samym badaniu 63% ankietowanych wyraziło chęć stworzenia bezpiecznej jednolitej identyfikacji cyfrowej działającej we wszystkich usługach online. Unijny Portfel Cyfrowej Tożsamości […]

 • WordPress, Linux czy Android to przykłady najpopularniejszych programów open source. Oznacza to, że są one udostępnione bezpłatnie w domenie publicznej oraz funkcjonują na otwartym kodzie źródłowym, często edytowalnym dla użytkowników. Popularność tego rodzaju oprogramowania to nie tylko niższe koszty dla użytkowników, ale również dostęp do kodu źródłowego i możliwość rozwoju i ulepszania, a także poprawy […]

 • Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, gdyż wyznacza okres, po jakim utwory muzyczne i nagrania dźwiękowe wchodzą w świetle prawa amerykańskiego do domeny publicznej. Utwory zaś należące do domeny publicznej mogą być wykorzystywane dowolnie bez uzyskiwania zezwolenia twórców, a przede wszystkim bez uiszczania opłat. Prawa autorskie majątkowe do utworu muzycznego, w odniesieniu do […]

 • Coroczna aktualizacja Programów Operacyjnych odzwierciedla zmieniające się potrzeby branży filmowej, a także odpowiada na występujące pozytywne lub negatywne praktyki w dotychczasowej wzajemnej współpracy pomiędzy PISF a beneficjentami. Jakie zmiany zaszły w Programach Operacyjnych w tym roku? I które z nich będą najbardziej istotne dla producentów filmowych? Czym są Programy Operacyjne? Programy Operacyjne PISF są corocznie […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin