• Odpowiedzialność menedżerska i prawo karne gospodarcze

  prawo karne / prawo karne gospodarcze / white collar crime / prawo karnoskarbowe / prawo administracyjno – karne / odpowiedzialność dyscyplinarna / odpowiedzialność podmiotów zbiorowych / zatrzymanie / tymczasowy areszt / przesłuchanie / przeszukanie / dawn raid / niegospodarność / nadużycie zaufania / działanie na szkodę spółki / korupcja / fraud / tajemnica przedsiębiorstwa / nieuczciwa konkurencja / odpowiedzialność majątkowa / zarząd / management board / rada nadzorcza / supervisory board / ubezpieczenie D&O / CEO / CFO / directors / officers

Kompetencje

Nasi prawnicy od lat doradzają przedsiębiorcom oraz członkom organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z szeroko pojętą odpowiedzialnością menedżerską, zarówno karną, jak i majątkową. Chronimy interesy klientów na wszystkich etapach postępowań przed organami ścigania, sądami powszechnymi, organami administracyjnymi oraz dyscyplinarnymi.

Wspieramy przedsiębiorców oraz podmioty gospodarcze w procesie ochrony ich praw, jako pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze gospodarczym. Szkolimy kadry zarządzające i doradzamy jak ograniczyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej oraz majątkowej, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Obrona przed zarzutami w postępowaniach prokuratorskich oraz sądowych

 • Wsparcie podczas zatrzymań i przesłuchań

 • Wsparcie podczas posiedzeń w przedmiocie wniosku prokuratora o tymczasowy areszt

 • Wsparcie podczas przeszukań w spółkach

 • Obrona członków organów spółek kapitałowych przed odpowiedzialnością majątkową wobec spółki

 • Obrona członków organów spółek kapitałowych przed odpowiedzialnością majątkową wobec wierzycieli spółki

 • Inicjowanie postępowań karnych w imieniu pokrzywdzonych

 • Dochodzenie roszczeń majątkowych w postępowaniu karnym

Doświadczenie

Reprezentacja oskarżonych w postepowaniu karnym przed sądem

Broniliśmy członka rady nadzorczej spółki kapitałowej przed zarzutami związanymi z udziałem w próbie wrogiego przejęcia spółki telekomunikacyjnej oraz praniem pieniędzy.

Reprezentacja podejrzanych przed organami ścigania

Broniliśmy członka zarządu spółki z branży zarządzania wierzytelnościami w wielowątkowym i medialnym śledztwie, dotyczącym wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.
 
Broniliśmy członków zarządu spółki giełdowej z branży deweloperskiej w medialnej sprawie dotyczącej działania na szkodę spółki.
 
Broniliśmy przedsiębiorcę w medialnym śledztwie dotyczącym agencji eventowej, wystawiającej faktury VAT poświadczające wykonanie fikcyjnych usług o łącznej wartości ok. 50 milionów złotych.

Reprezentacja przed organami nadzoru w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

Broniliśmy członka zarządu spółki giełdowej w postepowaniach przed KNF, dotyczących nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych przez spółkę w zakresie sporządzania raportów okresowych.

Reprezentacja podmiotów pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi

Reprezentowaliśmy pokrzywdzoną spółkę giełdową, wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, w postępowaniach karnych, dotyczących oszustw popełnionych na jej szkodę, w ramach których łączna kwota pokrzywdzenia przekraczała kilka milionów złotych.
 
Reprezentowaliśmy pokrzywdzoną spółkę giełdową z branży obrotu wierzytelnościami w postępowaniu karnym przeciwko byłemu członkowi jej zarządu, dotyczącym oszustw popełnionych na szkodę spółki, w ramach których łączna wartość pokrzywdzenia przekraczała milion złotych.

Liderzy projektów

Jesteśmy praktykami z interdyscyplinarnym doświadczeniem. Znajomość mechanizmów rynkowych i realiów biznesowych pozwala nam udzielać specjalistycznej pomocy prawnej i skutecznie chronić interesy naszych klientów w sprawach związanych z odpowiedzialnością menedżerską.

Aktualności

12 czerwca 2024

Maciej Kubiak moderatorem panelu podczas III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych

Wczoraj odbyło się III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych.   Podczas wydarzenia Maciej Kubiak poprowadził panel „Generatywna sztuczna inteligencja: […]

10 czerwca 2024

Maciej Kubiak w składzie grupy roboczej AI dla branży reklamowej – SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

W zeszłym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej i ZKM, podczas którego szczególny nacisk został położony na rozwój usług reklamowych w oparciu o […]

6 czerwca 2024

“Relacje i negocjacje z platformami streamingowymi i dystrybutorami” – webinarium we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA)

Wczoraj odbyło się szkolenie we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), podczas którego Maciej Kubiak i Piotr Nikołajuk mówili o relacjach i negocjacjach z platformami streamingowymi […]

Artykuły przy kawie

 • Co AI ACT oznacza dla biznesu?

  Marlena Kudła 29.05.24

  Rada Unii Europejskiej 21 maja tego roku ostatecznie przyjęła Akt o sztucznej inteligencji. Coraz więcej mówi się o obowiązkach, jakie to rozporządzenie nałoży na podmioty wdrażające i korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy polscy przedsiębiorcy mają się czego obawiać? W jaki sposób już teraz można przygotować się na nowe przepisy? Główne założenia AI ACT […]

 • 17 kwietnia 2024 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji oznaczenia „Pablo Escobar” jako unijnego znaku towarowego ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami (sygn. T-255/23). Oznaczenie słowne „Pablo Escobar” próbowała zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Spółka Escobar Inc., z siedzibą w Guayna na wyspie […]

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin