• Prawo pracy

  dokumentacja pracownicza / kontrakty menedżerskie / mobbing i dyskryminacja / BHP / transfer zakładów pracy / restrukturyzacja zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe / związki zawodowe i układy zbiorowe / outsourcing / agencje pracy tymczasowej / agencje pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego / benefity pracownicze / programy motywacyjne / PPK / PPE / organizacja pracy / wsparcie działów HR / pracownicza własność intelektualna / zakazy konkurencji / mediacje / spory sądowe / komisje pojednawcze i antymobbingwe /

Kompetencje

Dbanie o prawidłowy przebieg wszystkich procesów związanych z zatrudnieniem to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza dziś, na rynku pracownika.

Wielopłaszczyznowe podejście do tematu, jakie oferuje zespół SKP, gwarantuje zabezpieczenie interesów naszych klientów – zarówno firm, jak i pracowników - na każdym etapie zatrudnienia.

 • Kompleksowa dokumentacja pracownicza - w tym umowy o pracę, zakazy konkurencji, porozumienia i kontrakty menedżerskie

 • Proces zatrudniania i zwalniania najwyższej kadry managerskiej

 • Negocjacje z pracownikami i ze związkami zawodowymi

 • Reprezentujemy klientów przed sądem pracy oraz w toku kontroli PIP i ZUS

 • Wdrażanie benefitów pracowniczych oraz tworzenie programów motywacyjnych dla pracowników

 • Outsourcing pracowniczy oraz zawierane umów z agencjami pracy tymczasowej

 • Obsługa działów HR, agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego

 • Procesy przejścia zakładów pracy na innych pracodawców, w tym w ramach restrukturyzacji zatrudnienia w obrębie grup kapitałowych

 • Procesy restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych

 • Szkolenia z zakresu prawa pracy

 • Audyty dokumentacji pracowniczej

 • Wdrażanie procedur, komisje pojednawcze i antymobbingowe

Doświadczenie

Uruchomienie agencji pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego

Nasi prawnicy kompleksowo zaprojektowali model funkcjonowania i uruchomili agencję pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego dla podmiotu świadczącego w ramach grupy kapitałowej usługi wspólne z obszaru HR. Projekt obejmował także stworzenie wzorcowej dokumentacji i następnie bieżącą obsługę prawną procesów realizowanych przez podmiot.

Spór pracodawcy z top managerem

Nasz zespół reprezentował pracodawcę w sporze z pracownikiem i członkiem zarządu związanego z zakończeniem stosunku pracy i wygaśnięciem mandatu z funkcji sprawowanej w spółce. Sprawę zakończono w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd.

Wdrożenie procedur zapobiegających mobbingowi i dyskryminacji

Nasi prawnicy wspierali wdrożenie w szeregu spółek polityk przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji obejmujących w szczególności procedury postępowania przed komisją wyjaśniającą ds. mobbingu i dyskryminacji.

Aktualności

12 czerwca 2024

Maciej Kubiak moderatorem panelu podczas III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych

Wczoraj odbyło się III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych.   Podczas wydarzenia Maciej Kubiak poprowadził panel „Generatywna sztuczna inteligencja: […]

10 czerwca 2024

Maciej Kubiak w składzie grupy roboczej AI dla branży reklamowej – SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

W zeszłym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej i ZKM, podczas którego szczególny nacisk został położony na rozwój usług reklamowych w oparciu o […]

6 czerwca 2024

“Relacje i negocjacje z platformami streamingowymi i dystrybutorami” – webinarium we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA)

Wczoraj odbyło się szkolenie we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), podczas którego Maciej Kubiak i Piotr Nikołajuk mówili o relacjach i negocjacjach z platformami streamingowymi […]

Artykuły przy kawie

 • Co AI ACT oznacza dla biznesu?

  Marlena Kudła 29.05.24

  Rada Unii Europejskiej 21 maja tego roku ostatecznie przyjęła Akt o sztucznej inteligencji. Coraz więcej mówi się o obowiązkach, jakie to rozporządzenie nałoży na podmioty wdrażające i korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy polscy przedsiębiorcy mają się czego obawiać? W jaki sposób już teraz można przygotować się na nowe przepisy? Główne założenia AI ACT […]

 • 17 kwietnia 2024 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji oznaczenia „Pablo Escobar” jako unijnego znaku towarowego ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami (sygn. T-255/23). Oznaczenie słowne „Pablo Escobar” próbowała zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Spółka Escobar Inc., z siedzibą w Guayna na wyspie […]

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin