• Prawo pracy

  dokumentacja pracownicza / kontrakty menedżerskie / mobbing i dyskryminacja / BHP / transfer zakładów pracy / restrukturyzacja zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe / związki zawodowe i układy zbiorowe / outsourcing / agencje pracy tymczasowej / agencje pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego / benefity pracownicze / programy motywacyjne / PPK / PPE / organizacja pracy / wsparcie działów HR / pracownicza własność intelektualna / zakazy konkurencji / mediacje / spory sądowe / komisje pojednawcze i antymobbingwe /

Kompetencje

Dbanie o prawidłowy przebieg wszystkich procesów związanych z zatrudnieniem to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza dziś, na rynku pracownika.

Wielopłaszczyznowe podejście do tematu, jakie oferuje zespół SKP, gwarantuje zabezpieczenie interesów naszych klientów – zarówno firm, jak i pracowników - na każdym etapie zatrudnienia.

 • Kompleksowa dokumentacja pracownicza - w tym umowy o pracę, zakazy konkurencji, porozumienia i kontrakty menedżerskie

 • Proces zatrudniania i zwalniania najwyższej kadry managerskiej

 • Negocjacje z pracownikami i ze związkami zawodowymi

 • Reprezentujemy klientów przed sądem pracy oraz w toku kontroli PIP i ZUS

 • Wdrażanie benefitów pracowniczych oraz tworzenie programów motywacyjnych dla pracowników

 • Outsourcing pracowniczy oraz zawierane umów z agencjami pracy tymczasowej

 • Obsługa działów HR, agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego

 • Procesy przejścia zakładów pracy na innych pracodawców, w tym w ramach restrukturyzacji zatrudnienia w obrębie grup kapitałowych

 • Procesy restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych

 • Szkolenia z zakresu prawa pracy

 • Audyty dokumentacji pracowniczej

 • Wdrażanie procedur, komisje pojednawcze i antymobbingowe

Doświadczenie

Uruchomienie agencji pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego

Nasi prawnicy kompleksowo zaprojektowali model funkcjonowania i uruchomili agencję pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego dla podmiotu świadczącego w ramach grupy kapitałowej usługi wspólne z obszaru HR. Projekt obejmował także stworzenie wzorcowej dokumentacji i następnie bieżącą obsługę prawną procesów realizowanych przez podmiot.

Spór pracodawcy z top managerem

Nasz zespół reprezentował pracodawcę w sporze z pracownikiem i członkiem zarządu związanego z zakończeniem stosunku pracy i wygaśnięciem mandatu z funkcji sprawowanej w spółce. Sprawę zakończono w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd.

Wdrożenie procedur zapobiegających mobbingowi i dyskryminacji

Nasi prawnicy wspierali wdrożenie w szeregu spółek polityk przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji obejmujących w szczególności procedury postępowania przed komisją wyjaśniającą ds. mobbingu i dyskryminacji.

Aktualności

26 lutego 2024

Dyrektywa w sprawie równości oraz przejrzystości wynagrodzeń – co oznacza dla przedsiębiorców i jak wpłynie na strukturę zatrudnienia w firmach?

W ostatnich miesiącach można zaobserwować coraz więcej wątpliwości oraz zapytań od pracodawców w sprawie równych warunków wynagradzania względem kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Wynika to […]

21 lutego 2024

Prawnicy SKP autorami rozdziału Lexology GTDT – Defamation & Reputation Management 2023

Prawnicy SKP dostarczyli analizę dla polskiej jurysdykcji w ramach wkładu do Lexology GTDT – Defamation & Reputation Management 2023.   Panoramic (dawniej Getting the Deal Through) to […]

20 lutego 2024

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w formie zdalnej – czy jest możliwe i na jakich warunkach?

W związku z coraz powszechniejszym wykonywaniem pracy w formie zdalnej zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców pojawia się wiele pytań co do dopuszczalności nawiązania lub rozwiązania stosunku […]

Artykuły przy kawie

 • Unijny portfel cyfrowej tożsamości

  Bartosz Świeńciński 28.02.24

  Coraz większa jest świadomość Europejczyków na temat danych osobowych i zagrożeń związanych z ich udostępnieniem. Według badania Eurobarometru aż 73% obywateli Unii Europejskiej chciałoby wiedzieć w jaki sposób media społecznościowe przetwarzają ich dane. W tym samym badaniu 63% ankietowanych wyraziło chęć stworzenia bezpiecznej jednolitej identyfikacji cyfrowej działającej we wszystkich usługach online. Unijny Portfel Cyfrowej Tożsamości […]

 • WordPress, Linux czy Android to przykłady najpopularniejszych programów open source. Oznacza to, że są one udostępnione bezpłatnie w domenie publicznej oraz funkcjonują na otwartym kodzie źródłowym, często edytowalnym dla użytkowników. Popularność tego rodzaju oprogramowania to nie tylko niższe koszty dla użytkowników, ale również dostęp do kodu źródłowego i możliwość rozwoju i ulepszania, a także poprawy […]

 • Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, gdyż wyznacza okres, po jakim utwory muzyczne i nagrania dźwiękowe wchodzą w świetle prawa amerykańskiego do domeny publicznej. Utwory zaś należące do domeny publicznej mogą być wykorzystywane dowolnie bez uzyskiwania zezwolenia twórców, a przede wszystkim bez uiszczania opłat. Prawa autorskie majątkowe do utworu muzycznego, w odniesieniu do […]

 • Coroczna aktualizacja Programów Operacyjnych odzwierciedla zmieniające się potrzeby branży filmowej, a także odpowiada na występujące pozytywne lub negatywne praktyki w dotychczasowej wzajemnej współpracy pomiędzy PISF a beneficjentami. Jakie zmiany zaszły w Programach Operacyjnych w tym roku? I które z nich będą najbardziej istotne dla producentów filmowych? Czym są Programy Operacyjne? Programy Operacyjne PISF są corocznie […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin