• Cyberbezpieczeństwo

  NIS / NIS 2 / DORA / RODO / GDPR / cyberseq / spyware / privacy / DDoS / haking / VPN / podwójna autoryzacja / incydenty bezpieczeństwa / trojan / wirusy / PII Personal Identifiable Information / BEC / szyfrowanie / anonimizacja / / phishing / malware / ransomware / spear phishing / spoofing / socjotechnika / wyciek danych / compliance / CCPA / white hat hacking / ethical hacking / penetration testing / cyber threats / cyber crime investigation / data breach / incident response

Kompetencje

Bezpieczeństwo informacji, w szczególności w obszarze cyfrowym, to jedno z głównych wyzwań przedsiębiorców w dzisiejszych czasach, w których informacje są na wagę złota. Informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, własność IP, czy dane osobowe to często główna wartość firm, a ich utrata czy ujawnienie może doprowadzić do nieodwracalnych szkód finansowych i wizerunkowych.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w dzisiejszych czasach głównie w świecie cyfrowym i postępującą cyfryzacją życia codziennego, to nie tylko właściwe rozwiązania technologiczne, ale również właściwa organizacja i przepływ informacji, procedury działania oraz przeszkolenie personelu, cykliczne audyty, a także odpowiednie zabezpieczenie prawne i sprostanie wymogom regulacyjnym.

 • Zapewniamy prawne i organizacyjne audyty bezpieczeństwa informacji, a we współpracy z partnerem technicznym zapewniamy audyt i ocenę zabezpieczeń technicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa;

 • Pomagamy w zakresie wdrożenia (zmian) odpowiednich środków bezpieczeństwa informacji – również z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru działalności klienta

 • Przygotowujemy dokumentację w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym: procedury, polityki, wzorce umów i oświadczeń)

 • Prowadzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji

 • Pomagamy we wdrożeniu oraz utrzymaniu wewnętrznego systemu zarządzania zgodnością z wymaganiami partnerów biznesowych w aspekcie bezpieczeństwa informacji

 • Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu do audytów bezpieczeństwa informacji realizowanych przez partnerów biznesowych

 • Kompleksowo doradzamy w zakresie reagowania na incydenty bezpieczeństwa (kwestie regulacyjne, ściganie karne cyberprzestępców; wsparcie w przypadku kryzysów reputacyjnych czy medialnych; koordynacja działań z partnerami technologicznymi)

 • Zapewniamy zastępstwo przed organami regulacyjnymi oraz sądami

 • Doradzamy przy organizacji pracy zdalnej w strukturach Klientów

 • Prowadzimy postępowania karne w przypadku przestępstw związanych z cyberbezpieczeństwem

Doświadczenie

Jako Kancelaria doradzająca w obszarze New Tech, pomagamy naszym Klientom właściwie zabezpieczyć informacje oraz dostosować organizację do wymagań prawnych (regulacyjnych) wynikających z szeregu przepisów krajowych oraz międzynarodowych, w tym z rozporządzenia RODO, Dyrektywy NIS, NIS2, czy DORA.

Incydenty bezpieczeństwa – kompleksowe wsparcie kryzysowe

Doradzaliśmy podczas incydentów bezpieczeństwa – zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie RODO, obowiązków informacyjnych i raportowych, a także relacji z prasą i wsparcia w kryzysach medialnych oraz relacji z organami ścigania.

Dokumentacja wewnętrzna

Przygotowywaliśmy kompleksowe audyty prawne oraz tworzyliśmy dedykowaną dokumentację wewnętrzną wymaganą przez przepisy prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji, know-how oraz danych osobowych.

Przejęcie tożsamości w Internecie

Doradzaliśmy klientom (tzw. high profile individuals) w przypadku przejęcia tożsamości w Internecie. Wspieraliśmy Klientów w relacjach z organami ścigania jak również właścicielami mediów społecznościowych.

Hejt w Internecie

Wspieraliśmy korporacje, instytucje, organizacje społeczne oraz osoby publiczne i kadrę menadżerską w przypadkach akcji hejtu w Internecie. Doradzaliśmy zarówno w zakresie narzędzi social mediów i współpracy z organami ścigania oraz wyspecjalizowanymi biegłymi prowadzącymi analizy i badania źródeł naruszeń w Internecie oraz identyfikacji sprawców. Reprezentowaliśmy Klientów w sporach sądowych z właścicielami mediów (w tym mediów społecznościowych) oraz podmiotami dopuszczającymi się naruszeń renomy w świecie cyfrowym.

Aktualności

20 września 2023

Postęp w pracach nad zmianą ustawy Kodeks spółek handlowych

Dnia 16 sierpnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę o rozpatrzeniu części poprawek Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw […]

8 września 2023

Prawnicy SKP wśród autorów Kwartalnika Prawa Nowych Technologii nr 2/2023!

Prawnicy SKP regularnie piszą dla Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez Wydawnictwo C.H.Beck.   W tym numerze (2/2023) możecie przeczytać artykuł autorstwa Maciej Kubiak i Marlena Kudła […]

29 sierpnia 2023

SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk wyróżniona jako jedna z czterech najlepszych firm w Polsce w rankingu IP STARS (Managing IP), w kategorii Copyright & related rights!

SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk wyróżniona jako jedna z czterech najlepszych firm w Polsce w rankingu IP STARS (Managing IP), w kategorii Copyright & related rights.   Ponadto, […]

Artykuły przy kawie

 • Sztuczna inteligencja i rozwiązania na niej oparte mają aktualnie wpływ na każdy aspekt życia człowieka – począwszy od rekomendacji filmów czy seriali, przez edukację, transport, na ochronie zdrowia i bezpieczeństwie kończąc. Nie dziwi więc, że wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji rodzić może obawy i wątpliwości z perspektywy prawa. W związku z tym Unia Europejska już od jakiegoś […]

 • Już ponad 20 lat minęło od czasu przyjęcia dyrektywy o handlu elektronicznym[1]. Od tego czasu Internet zmienił się diametralnie, a liczba jego użytkowników znacząco wzrosła. W obliczu tych zmian platformy internetowe stały się tak naprawdę miejscem wymiany poglądów w społeczeństwie. Wobec tego regulacje przyjęte w dyrektywie o handlu elektronicznym okazały się niewystarczające. Odpowiedzią na te […]

 • Sezon koncertowy i festiwalowy w pełni, warto zatem przyjrzeć się formalnej stronie organizowania tego typu wydarzeń. Najistotniejszym dokumentem, bez którego żadna impreza muzyczna nie mogłaby się odbyć jest z pewnością umowa koncertowa. Co powinna zawierać? Które kwestie strony umowy – czyli organizator i wykonawca – powinny dokładnie przemyśleć przed jej zawarciem? Zlecenie czy dzieło? Wybór […]

 • Ostatnie lata obfitują w dynamiczny rozwój technologii oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, a wykorzystujące ją urządzenia, narzędzia informatyczne czy aplikacje trafiają do coraz szerszego grona odbiorców. Chociaż w wielu obszarach sztuczna inteligencja przewyższa możliwości przeciętnego człowieka, w dalszym ciągu oparte o nią rozwiązania nie są niezawodne, w efekcie czego w niektórych przypadkach ich działanie […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/11
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin