• Cyberbezpieczeństwo

  NIS / NIS 2 / DORA / RODO / GDPR / cyberseq / spyware / privacy / DDoS / haking / VPN / podwójna autoryzacja / incydenty bezpieczeństwa / trojan / wirusy / PII Personal Identifiable Information / BEC / szyfrowanie / anonimizacja / / phishing / malware / ransomware / spear phishing / spoofing / socjotechnika / wyciek danych / compliance / CCPA / white hat hacking / ethical hacking / penetration testing / cyber threats / cyber crime investigation / data breach / incident response

Kompetencje

Bezpieczeństwo informacji, w szczególności w obszarze cyfrowym, to jedno z głównych wyzwań przedsiębiorców w dzisiejszych czasach, w których informacje są na wagę złota. Informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, własność IP, czy dane osobowe to często główna wartość firm, a ich utrata czy ujawnienie może doprowadzić do nieodwracalnych szkód finansowych i wizerunkowych.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w dzisiejszych czasach głównie w świecie cyfrowym i postępującą cyfryzacją życia codziennego, to nie tylko właściwe rozwiązania technologiczne, ale również właściwa organizacja i przepływ informacji, procedury działania oraz przeszkolenie personelu, cykliczne audyty, a także odpowiednie zabezpieczenie prawne i sprostanie wymogom regulacyjnym.

 • Zapewniamy prawne i organizacyjne audyty bezpieczeństwa informacji, a we współpracy z partnerem technicznym zapewniamy audyt i ocenę zabezpieczeń technicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa;

 • Pomagamy w zakresie wdrożenia (zmian) odpowiednich środków bezpieczeństwa informacji – również z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru działalności klienta

 • Przygotowujemy dokumentację w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym: procedury, polityki, wzorce umów i oświadczeń)

 • Prowadzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji

 • Pomagamy we wdrożeniu oraz utrzymaniu wewnętrznego systemu zarządzania zgodnością z wymaganiami partnerów biznesowych w aspekcie bezpieczeństwa informacji

 • Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu do audytów bezpieczeństwa informacji realizowanych przez partnerów biznesowych

 • Kompleksowo doradzamy w zakresie reagowania na incydenty bezpieczeństwa (kwestie regulacyjne, ściganie karne cyberprzestępców; wsparcie w przypadku kryzysów reputacyjnych czy medialnych; koordynacja działań z partnerami technologicznymi)

 • Zapewniamy zastępstwo przed organami regulacyjnymi oraz sądami

 • Doradzamy przy organizacji pracy zdalnej w strukturach Klientów

 • Prowadzimy postępowania karne w przypadku przestępstw związanych z cyberbezpieczeństwem

Doświadczenie

Jako Kancelaria doradzająca w obszarze New Tech, pomagamy naszym Klientom właściwie zabezpieczyć informacje oraz dostosować organizację do wymagań prawnych (regulacyjnych) wynikających z szeregu przepisów krajowych oraz międzynarodowych, w tym z rozporządzenia RODO, Dyrektywy NIS, NIS2, czy DORA.

Incydenty bezpieczeństwa – kompleksowe wsparcie kryzysowe

Doradzaliśmy podczas incydentów bezpieczeństwa – zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie RODO, obowiązków informacyjnych i raportowych, a także relacji z prasą i wsparcia w kryzysach medialnych oraz relacji z organami ścigania.

Dokumentacja wewnętrzna

Przygotowywaliśmy kompleksowe audyty prawne oraz tworzyliśmy dedykowaną dokumentację wewnętrzną wymaganą przez przepisy prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji, know-how oraz danych osobowych.

Przejęcie tożsamości w Internecie

Doradzaliśmy klientom (tzw. high profile individuals) w przypadku przejęcia tożsamości w Internecie. Wspieraliśmy Klientów w relacjach z organami ścigania jak również właścicielami mediów społecznościowych.

Hejt w Internecie

Wspieraliśmy korporacje, instytucje, organizacje społeczne oraz osoby publiczne i kadrę menadżerską w przypadkach akcji hejtu w Internecie. Doradzaliśmy zarówno w zakresie narzędzi social mediów i współpracy z organami ścigania oraz wyspecjalizowanymi biegłymi prowadzącymi analizy i badania źródeł naruszeń w Internecie oraz identyfikacji sprawców. Reprezentowaliśmy Klientów w sporach sądowych z właścicielami mediów (w tym mediów społecznościowych) oraz podmiotami dopuszczającymi się naruszeń renomy w świecie cyfrowym.

Aktualności

12 czerwca 2024

Maciej Kubiak moderatorem panelu podczas III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych

Wczoraj odbyło się III Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla sektorów kultury i kreatywnych.   Podczas wydarzenia Maciej Kubiak poprowadził panel „Generatywna sztuczna inteligencja: […]

10 czerwca 2024

Maciej Kubiak w składzie grupy roboczej AI dla branży reklamowej – SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

W zeszłym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej i ZKM, podczas którego szczególny nacisk został położony na rozwój usług reklamowych w oparciu o […]

6 czerwca 2024

“Relacje i negocjacje z platformami streamingowymi i dystrybutorami” – webinarium we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA)

Wczoraj odbyło się szkolenie we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA), podczas którego Maciej Kubiak i Piotr Nikołajuk mówili o relacjach i negocjacjach z platformami streamingowymi […]

Artykuły przy kawie

 • Co AI ACT oznacza dla biznesu?

  Marlena Kudła 29.05.24

  Rada Unii Europejskiej 21 maja tego roku ostatecznie przyjęła Akt o sztucznej inteligencji. Coraz więcej mówi się o obowiązkach, jakie to rozporządzenie nałoży na podmioty wdrażające i korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy polscy przedsiębiorcy mają się czego obawiać? W jaki sposób już teraz można przygotować się na nowe przepisy? Główne założenia AI ACT […]

 • 17 kwietnia 2024 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie odmowy rejestracji oznaczenia „Pablo Escobar” jako unijnego znaku towarowego ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami (sygn. T-255/23). Oznaczenie słowne „Pablo Escobar” próbowała zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Spółka Escobar Inc., z siedzibą w Guayna na wyspie […]

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin