• Konkurencja, konsumenci oraz E-commerce

  zwalczanie nieuczciwej konkurencji / zakaz konkurencji / akcje promocyjne / tajemnica przedsiębiorstwa / know - how / prawo konsumentów / prawo konkurencji /

Kompetencje

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji rozumiemy jako zwinne poruszanie się w obszarach: prawa konkurencji, własności intelektualnej, przepisów dotyczących konsumentów oraz danych osobowych czy regulacji antymonopolowych. I to zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE. Wspieramy w tym zakresie firmy z branży przemysłu ciężkiego, FMCG, instytucje finansowe, jak również szeroko pojętych mediów i reklamy.

Mamy także bogate doświadczenie w branży retail i e-commerce. Kompleksowo obsługujemy witryny i sklepy internetowe, aplikacje mobilne oraz marketplace’y. Opiniujemy również komunikację marketingową skierowaną do konsumentów.

 • Wprowadzanie produktów do obrotu

 • Oznakowanie produktów (labelling)

 • Obsługa sklepów internetowych

 • Audyty antymonopolowe

 • Postępowania przed UOKiK i KE

 • Umowy dystrybucji, agencji, franczyzy

 • Zgłoszenia koncentracji

 • Zakazy konkurencji

 • Regulaminy promocji i konkursów konsumenckich

 • Regulaminy i polityki prywatności sklepów internetowych, witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych

 • Zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych

 • Opiniowanie dokumentacji kredytów konsumenckich

 • Szkolenia z zakresu regulacji konsumenckich

 • Reprezentacja w sporach związanych z nieuczciwą konkurencją

Doświadczenie

Ochronę know-how firmy realizujemy kompleksowo – od opiniowania umów, porozumień specjalizacyjnych, przez wsparcie w kształtowaniu strategii sprzedaży, po postępowania przed sądami powszechnym, Prezesem UOKiK czy Komisją Europejską.

Działania prawne przeciwko podróbkom

Pomagaliśmy jednemu z najbardziej znanych i najczęściej kopiowanych polskich projektantów. Sprawy dot. sporów z producentami i dystrybutorami ubrań imitujących jego oryginalne projekty i bezprawnie wykorzystujących markę projektanta w celu zwiększenia swojej sprzedaży, pozycjonowania i autopromocji.

Naśladownictwo

Reprezentowaliśmy wydawcę prasy w sporze z innym wydawcą, zarzucającym mu nieuczciwą konkurencję w postaci naśladownictwa layoutu gazety, jak również naruszenie praw własności intelektualnej. Podjęliśmy działania procesowe na etapie postępowania zabezpieczającego i przed sądem pierwszej instancji. Sprawa zakończyła się ugodą satysfakcjonującą dla klienta.

Spór pomiędzy dwoma wydawcami w zakresie praw autorskich i nieuczciwej konkurencji

Jeden z konkurujących wydawców zażądał od naszego klienta odszkodowania. Zarzucił mu, że dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, stosując rozwiązania artystyczne, literackie i redakcyjne, które składają się na układ serii wydawniczej. W postępowaniu udało nam się udowodnić, że klient nie naruszył żadnych praw i działał zgodnie ze wszystkimi praktykami branży wydawniczej. Był to precedensowy przypadek w zakresie ustalania standardów wzajemnych relacji między wydawcami, a także współpracy między wydawcami a autorami.

Liderzy projektów

Członkowie naszego zespołu zdobywali doświadczenie pracując m.in. dla Komisji Europejskiej czy UOKiK. Dziś aktywnie działają m.in. w Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji. Wiedzą z zakresu prawa konkurencji dzielą się ze studentami Prawa i Administracji UW, SGH, Akademii Koźmińskiego oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Aktualności

3 lipca 2024

Prawnicy SKP kolejny rok z rzędu autorami rozdziału Panoramic: Defamation & Reputation Management 2024!

Prawnicy SKP kolejny rok z rzędu dostarczyli analizę dot. ochrony reputacji, w ramach wkładu do Panoramic: Defamation & Reputation Management 2024!   Panoramic (wcześniej Getting the Deal […]

Eksperci SKP na konferencji Pulsu Biznesu “Prawo dla PR-owców”

Wczoraj odbyła się konferencja “Prawo dla PR-owców” zorganizowana przez Puls Biznesu.   W dzisiejszym dynamicznym świecie mediów społecznościowych i technologii, zrozumienie kwestii prawnych jest niezbędne dla każdego […]

25 czerwca 2024

Prawnicy SKP wśród autorów Kwartalnika Prawa Nowych Technologii 1/2024

Prawnicy SKP regularnie piszą dla Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez Wydawnictwo C.H.Beck.   W najnowszym numerze (1/2024) możecie przeczytać artykuł autorstwa Macieja Kubiaka i Michała Majchera […]

Artykuły przy kawie

 • Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina, która nieustannie się rozwija i oferuje coraz więcej możliwości i korzyści dla ludzkości. Nie wszystkie rozwiązania są jednak bezpieczne i pożądane z perspektywy społeczeństwa, a w szczególności zdrowia, bezpieczeństwa, czy praw podstawowych. Akt o sztucznej inteligencji adresuje ten problem poprzez wskazanie tzw. zakazanych praktyk w zakresie AI. Odpowiedzi na pytanie, […]

 • Aktorzy posiadają szereg atrybutów, takich jak głos czy wizerunek. Przekładają się one nie tylko na wartość rynkową, ale stanowią również ich dobra osobiste. Co w takim razie ma zrobić aktorka, kiedy dowiaduje się, że najnowsza sztuczna inteligencja mówi jej głosem? Już kilka miesięcy temu Scarlett Johansson otrzymała od Sama Altmana, prezesa OpenAI, zapytanie, czy nie […]

 • W maju w życie weszło rozporządzenie w sprawie ustanowienia wspólnych ram dla usług medialnych na rynku wewnętrznym i zmiany dyrektywy 2010/13/UE (europejski akt o wolności mediów – European Media Freedom Act, w skrócie EMFA). Co ze sobą przynosi? Podczas swojego orędzia przed Parlamentem Europejskim Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiadając tę regulację, jej […]

 • 6 maja 2024 r. w życie weszła Dyrektywa 2024/1069 w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi, w mediach nazywana „dyrektywą anty-SLAPP”. Czy nowa unijna regulacja przyniesie oczekiwaną zmianę standardu ochrony debaty publicznej? Jak czytamy w preambule do tej dyrektywy, powstała ona „w celu rozwiązania […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin