• Nowe technologie i innowacje

  programy komputerowe / open source / SLA / licencja / cybersecurity / aplikacje mobilne / bazy danych / kody źródłowe / chmura obliczeniowa / cloud computing / big data / IoT / neutralność technologiczna / SaaS / umowy wdrożeniowe / interfejs / umowy serwisowe / serwer / kopie zapasowe / backup / data center / kolokacja / system operacyjny / API / robotyka / autonomiczne samochody / AI / VR/ AR / Agile / Waterfall

Kompetencje

Wspieramy podmioty działające na różnych szczeblach rynku nowych technologii – producentów multimediów i oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, administratorów portali, webhostów, blogerów, właścicieli sklepów internetowych i innych wirtualnych platform sprzedażowych, agencje marketingu interaktywnego i e-pr.

Doradzamy także podmiotom i instytucjom, które są zainteresowane powstaniem i nabyciem praw lub uzyskaniem licencji na rozwiązania i systemy informatyczne.

 • Obsługa softwarehousów i twórców oprogramowania

 • Negocjacje umów wdrożenia (Agile i waterfall) systemów IT, serwisowych i utrzymania

 • Doradztwo w projektach chmurowych, SAAS i licencyjnych

 • Wsparcie w zakresie RODO, w IT w tym w projektach opartych o IoT i chmurę

 • Szkolenia z prawa nowych technologii

 • Wdrażanie automatyki i robotyki w przedsiębiorstwie

 • Interdyscyplinarne wsparcie w procesie wdrażania innowacji

 • Doradztwo dla firm zajmujących się nowymi technologiami

 • Wsparcie w projektach opartych o sztuczną inteligencję

 • Pomoc przy tworzeniu wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości

 • Spory sądowe dot. wdrożeń, licencji i nowych technologii

Doświadczenie

Nowy model technologii płatności on-line

Doradzaliśmy strategicznie spółce technologicznej w projekcie wdrożenia nowego standardu płatności on-line we współpracy z jednym z banków oraz partnerami handlowymi. Projekt uwzględniał kwestie technologiczne (IP), danych osobowych (RODO), poziomu dopuszczalnego outsourcingu w branży finansowej (w kontekście regulacji KNF), rozwiązań chmurowych, jak również aspektów finansowych (API, PSD2).

IT w przemyśle

W ramach obsługi budowy fabryki katalizatorów odpowiadaliśmy także za proces wdrożenia specjalistycznego oprogramowania do produkcji. Negocjowaliśmy umowę wdrożeniową z zagranicznym deweloperem, kwestię licencji, gwarancji i serwisu. Ponadto obsługiwaliśmy negocjacje umowy z serwisem IT zakładu.

Aplikacja AR

Odpowiadaliśmy za prawne aspekty kompleksowego wdrożenia na rynku polskim aplikacji mobilnej korzystającej z funkcjonalności rozszerzonej rzeczywistości (AR). Stworzyliśmy ramy prawne dla całego przedsięwzięcia, a także regulamin, noty prawne, politykę prywatności i wzory umów z partnerami, którzy przedstawiali w aplikacji oferty handlowe.

Spór dotyczący wdrożenia IT

Reprezentowaliśmy firmę w procesie mediacji i w sporze sądowym dot. umowy i wdrożenia dedykowanego oprogramowania realizowanego w metodyce agile.

Liderzy projektów

Kompleksowo doradzamy firmom w procesie realizacji projektów IT – tworzenia, wdrażania, testowania, jak również utrzymania i eksploatacji programów i systemów komputerowych, stron internetowych oraz innych usług multimedialnych.

Aktualności

26 lutego 2024

Dyrektywa w sprawie równości oraz przejrzystości wynagrodzeń – co oznacza dla przedsiębiorców i jak wpłynie na strukturę zatrudnienia w firmach?

W ostatnich miesiącach można zaobserwować coraz więcej wątpliwości oraz zapytań od pracodawców w sprawie równych warunków wynagradzania względem kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Wynika to […]

21 lutego 2024

Prawnicy SKP autorami rozdziału Lexology GTDT – Defamation & Reputation Management 2023

Prawnicy SKP dostarczyli analizę dla polskiej jurysdykcji w ramach wkładu do Lexology GTDT – Defamation & Reputation Management 2023.   Panoramic (dawniej Getting the Deal Through) to […]

20 lutego 2024

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w formie zdalnej – czy jest możliwe i na jakich warunkach?

W związku z coraz powszechniejszym wykonywaniem pracy w formie zdalnej zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców pojawia się wiele pytań co do dopuszczalności nawiązania lub rozwiązania stosunku […]

Artykuły przy kawie

 • Unijny portfel cyfrowej tożsamości

  Bartosz Świeńciński 28.02.24

  Coraz większa jest świadomość Europejczyków na temat danych osobowych i zagrożeń związanych z ich udostępnieniem. Według badania Eurobarometru aż 73% obywateli Unii Europejskiej chciałoby wiedzieć w jaki sposób media społecznościowe przetwarzają ich dane. W tym samym badaniu 63% ankietowanych wyraziło chęć stworzenia bezpiecznej jednolitej identyfikacji cyfrowej działającej we wszystkich usługach online. Unijny Portfel Cyfrowej Tożsamości […]

 • WordPress, Linux czy Android to przykłady najpopularniejszych programów open source. Oznacza to, że są one udostępnione bezpłatnie w domenie publicznej oraz funkcjonują na otwartym kodzie źródłowym, często edytowalnym dla użytkowników. Popularność tego rodzaju oprogramowania to nie tylko niższe koszty dla użytkowników, ale również dostęp do kodu źródłowego i możliwość rozwoju i ulepszania, a także poprawy […]

 • Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, gdyż wyznacza okres, po jakim utwory muzyczne i nagrania dźwiękowe wchodzą w świetle prawa amerykańskiego do domeny publicznej. Utwory zaś należące do domeny publicznej mogą być wykorzystywane dowolnie bez uzyskiwania zezwolenia twórców, a przede wszystkim bez uiszczania opłat. Prawa autorskie majątkowe do utworu muzycznego, w odniesieniu do […]

 • Coroczna aktualizacja Programów Operacyjnych odzwierciedla zmieniające się potrzeby branży filmowej, a także odpowiada na występujące pozytywne lub negatywne praktyki w dotychczasowej wzajemnej współpracy pomiędzy PISF a beneficjentami. Jakie zmiany zaszły w Programach Operacyjnych w tym roku? I które z nich będą najbardziej istotne dla producentów filmowych? Czym są Programy Operacyjne? Programy Operacyjne PISF są corocznie […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin