• Rozwiązywanie sporów

  Spory cywilne i gospodarcze / prawo karne gospodarcze / negocjacje przedprocesowe / mediacje / postępowanie cywilne / zabezpieczenia / roszczenia informacyjne / sądy własności intelektualnej

Kompetencje

Budując nasz zespół procesowy postawiliśmy nie tylko na kompetencje z zakresu negocjacji, mediacji czy prowadzenia sporów, ale w równym stopniu na bogate doświadczenie w obszarach, których procesy dotyczą.

Jesteśmy także arbitrami sądów arbitrażowych – Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego i Konfederacji Lewiatan.

 • Wsparcie na etapie realizacji projektów i zawieraniu umów - przeciwdziałanie konfliktom i sporom

 • Doradztwo na etapie przedprocesowym, gromadzenia dowodów

 • Strategie procesowe

 • Sprawy z zakresu własności intelektualnej, prawa prasowego, dóbr osobistych i sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi

 • Postępowania arbitrażowe

 • Sprawy karne gospodarcze, związane z nieuczciwą konkurencją, zniesławieniem i przestępstwami dot. własności intelektualnej

 • Negocjacje ugodowe i mediacje

Doświadczenie

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie sporu – w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych, arbitrażu czy postępowaniach przed wszystkimi instancjami.

Naruszenie dóbr osobistych w publikacjach książkowych

Reprezentujemy znanego dziennikarza w jego sporze sądowym przeciwko wydawcy książki opisującej życie rodzinne osób znanych z mediów w czasach PRL. Publikacja narusza dobre imię dziennikarza i prezentuje jego życiorys w fałszywym świetle. Sprawa sądowa jest obecnie w toku. W drodze tzw. zabezpieczenia powództwa uzyskaliśmy dla Klienta usunięcie jego podobizny z okładki książki.

Spór o prawa do kodów źródłowych

Nasi prawnicy reprezentowali spółkę tworzącą specjalistyczne oprogramowanie, m.in. dla sektora militarnego. Sprawa dotyczyła sporu z byłym wspólnikiem o prawa do kodów źródłowych i bazy danych.

Precedensowy proces o sampling

Reprezentowaliśmy znanego polskiego wokalistę w sporach dotyczących bezprawnego wykorzystania fragmentu jego piosenki w refrenie znanego przeboju hip-hopowego.

Aktualności

28 marca 2024

Premiera obsługiwanego przez SKP filmu „Woman of…” („Kobieta z…”) w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta

W poniedziałek swoją premierę miał obsługiwany przez nas film – „Woman of…” („Kobieta z…”) w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.   Kancelaria SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk […]

26 marca 2024

Premiera filmu “Budda. Dzieciak ’98”

W piątek odbyła się premiera filmu „Budda. Dzieciak ‘98”, którego jednym z koproducentów jest nasz klient – Platige Image.   Kancelaria SKP wspierała Platige Image w toku […]

Eksperci SKP podczas wykładu “Transakcje M&A na rynku aptecznym” na WPiA UG

Na zaproszenie Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i dzięki uprzejmości prof. Bartłomieja Glinieckiego, Joanna Groth-Miszewska i Tomasz Pieczyk przedstawiali studentom prawa tematykę transakcji […]

Artykuły przy kawie

 • Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną. Definicja […]

 • Jeżeli: jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów) możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP. SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania […]

 • Sztuczna Inteligencja po amerykańsku

  Bartosz Świeńciński 07.03.24

  Stany Zjednoczone bez wątpienia są mocarstwem technologicznym, w tym w zakresie dostarczania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Czy jednak amerykańskie prawo nadąża za postępem technologicznym i błyskawicznym rozwojem AI? Jak pokazują coraz częstsze spory w amerykańskich sądach dotyczące rozwiązań opartych na AI, wykorzystywanie AI do dezinformacji czy publikacji deepfaków, raczej nie. Regulacja tego obszaru powinna […]

 • Unijny portfel cyfrowej tożsamości

  Bartosz Świeńciński 28.02.24

  Coraz większa jest świadomość Europejczyków na temat danych osobowych i zagrożeń związanych z ich udostępnieniem. Według badania Eurobarometru aż 73% obywateli Unii Europejskiej chciałoby wiedzieć w jaki sposób media społecznościowe przetwarzają ich dane. W tym samym badaniu 63% ankietowanych wyraziło chęć stworzenia bezpiecznej jednolitej identyfikacji cyfrowej działającej we wszystkich usługach online. Unijny Portfel Cyfrowej Tożsamości […]

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin